YOMEDIA
IN_IMAGE

Khối lượng sắt (III) hidroxit cần dùng để điều chế lượng sắt (III) oxit đủ dùng cho pư trên

Cho 2,4 gam sắt (III) oxit vào 11,76 gam dd axit sunfuric 25%.

Tính:

a) Nồng độ phần trăm của chất trong dd thu được.

b) Khối lượng sắt (III) hidroxit cần dùng để điều chế lượng sắt (III) oxit đủ dùng cho pư trên.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Fe2O3 + 3H2SO4 \(\rightarrow\) Fe2(SO4)3 + 3H2O

  a, n Fe2O3 = \(\dfrac{2,4}{160}\) = 0,015 mol

  m H2SO4 = \(\dfrac{11,76.25}{100}\) = 2,94 g

  n H2SO4 = \(\dfrac{2,94}{98}\) = 0,03 mol

  Ta có : \(\dfrac{0,015}{1}< \dfrac{0,3}{3}\) \(\Rightarrow H2SO4\)

  Theo PTHH :

  n Fe2(SO4)3 = n Fe2O3 = 0,015 mol

  \(\Rightarrow\) m Fe2(SO4)3 = 0,015 . 400 = 6 g

  m dd thu đc sau pứ

  = m Fe2O3 + m dd H2SO4

  = 2,4 + 11,76 = 14,16 g

  C% Fe2(SO4)3 = \(\dfrac{6}{14,16}.100\%\) = 42,4 %

  b, 2Fe(OH)3 \(\rightarrow\) Fe2O3 + 3H2O

  Theo PTHH :

  n Fe(OH)3 = 2. n Fe2O3

  = 2 . 0,015 = 0,03 mol

  m Fe(OH)3 = 0,03 . 107 = 3,21 g

    bởi Đình Hiền 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON