RANDOM

Khối lượng hỗn hợp AL và Zn với tỉ lệ mol là 2:1 là bao nhiêu?

bởi Bảo Lộc 29/05/2019

Cho m gam hỗn hợp AL và Zn với tỉ lệ mol là 2:1 tác dụng vs HNO3 dư thu đc 6.72 lít N2,N2O (đktc) Tính m ??? Biết rằng tỉ lệ mol của 2 khí tương ứng là 1:2

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • \(n_{khí}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3mol\)

  -Suy ra \(n_{N_2}=0,1mol\)\(n_{N_2O}=0,2mol\)

  -Gọi: \(n_{Al}=2x\)\(n_{Zn}=x\)

  Al\(\rightarrow\)Al3++3e

  2x\(\rightarrow\).........6x

  Zn\(\rightarrow\)Zn2++2e

  x\(\rightarrow\)............2x

  \(\rightarrow\)Tổng số mol e nhường=6x+2x=8x mol

  2N+5+10e\(\rightarrow\)N20

  ............1\(\leftarrow\)0,1

  2N+5+8e\(\rightarrow\)N21

  .........1,6\(\leftarrow\)0,2

  \(\rightarrow\)Tổng số mol e nhận=1+1,6=2,6 mol

  Bảo toàn e: 8x=2,6\(\rightarrow\)x=0,325

  m=0,325.2.27+0,325.65=38,675 gam

  bởi Nguyễn Mai 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA