Khí ẩm nào có thể làm khô bằng CaO , P2O5?

bởi can tu 28/04/2019

Bài 1) chỉ dùng H2O , quỳ tím nhận biết các chất rắn sau đựng trong lọ mất nhãn . a) Na2O , SiO2 , Al2O3 , P2O5. b) CuO , SO3 , Fe2O3 , BaO , MgO

Bài 2) trong các khí sau đây có lẫn hoi nước (khí ẩm) N2 , O2 , CO2 , SO2 , H2... Khí ẩm nào có thể làm khô bằng CaO , P2O5

Câu trả lời (1)

 • Trích mỗi chất một ít làm mẫu thử và cho vào ống nghiệm.

  Cho H2O lần lượt vào ống nghiệm

  Pt: \(Na_2O+H_2O\rightarrow2NaOH\)

  \(SiO_2+H_2O\rightarrow H_2SiO_3\)

  \(P_2O_5+3H_2O\rightarrow2H_3PO_4\)

  còn lại là Al2O3

  Cho quỳ tím lần lượt vào :

  + Quỳ tím hóa xanh : NaOH

  + Quỳ tím hóa đỏ : H2SiO3 , H3PO4

  b) Trích mỗi chất một ít làm mẫu thử và cho vào ống nghiệm.

  Cho H2O lần lượt vào ống nghiệm
  Pt: \(SO_3+H_2O\rightarrow H_2SO_4\)

  \(BaO+H_2O\rightarrow Ba\left(OH\right)_2\)

  Còn lại là CuO, Fe2O3 , MgO

  Cho quỳ tím vào :

  + Quỳ tím hóa xanh: Ba(OH)2

  + Quỳ tím hóa đỏ: H2SO4

  Xuất hiện khan, kết tủa trắng : CuO

  Pt: \(CuO+H_2SO_4\rightarrow CuSO_4\downarrow+H_2O\)

  Xuất hiện kết tủa nâu đỏ: Fe2O3

  \(Fe_2O_3+3Ba\left(OH\right)_2\rightarrow2Fe\left(OH\right)_3\downarrow+3BaO\)

  Xuất hiện kết tủa màu trắng : MgO

  \(MgO+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow Mg\left(OH\right)_2\downarrow+BaO\)

  bởi Phạm Đức Thắng 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan