Hòa tan 9,4g K2O vào 390,6g dd KOH 10% thu được dung dịch A C% của dung dịch A là bao nhiêu?

bởi Lê Văn Duyệt 22/04/2019

Hòa tan 9,4g K2O vào 390,6g dd KOH 10% thu được dung dịch A C% của dung dịch A là bao nhiêu?

Câu trả lời (1)

 • nK2O= 9,4/ 94= 0,1(mol)

  PTHH: K2O + H2O -> 2 KOH

  nKOH= 2.nK2O= 2.0,1= 0,2(mol)

  => mKOH= 0,2.56= 11,2(g)

  mKOH(của dd ban đầu)= 10% . 390,6= 39,06(g)

  => mKOH (tổng)= 39,06 + 11,2= 50,26(g)

  mddKOH= 9,4 + 390,6= 400(g)

  => C%ddA= (50,26/400).100= 12,565%

  bởi Phương Thảo 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan