RANDOM
VIDEO

Hòa tan 16g SO3 vào bao nhiêu gam dd H2SO4 60% để thu được dd H2SO4 80%?

Câu 1: Cần dùng bao nhiêu gam kim loại Na cho vào 240ml dd NaOH 10% (D=1,1g/mol) để thu được dd NaOH 30%.

Câu 2: Hòa tan 16g SO3 vào bao nhiêu gam dd H2SO4 60% để thu được dd H2SO4 80%.

Câu 3: Xác định khối lượng SO3 và khối lượng dd H2So4 49% cần lấy để pha thành 450g dd H2SO4 83,3%.

#Help_me.

#Mình_đang_cần_gấp.

#Thanks

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • Câu 3: Gọi lượng SO3 cần lấy là x g ( 0 < x < 450)

  \(m_{ddH_2SO_449\%}=450-x\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow m_{H_2SO_449\%}=220,5-0,49x\left(g\right)\)

  \(m_{H_2SO_483,3\%}=\dfrac{83,3.450}{100}=374,85\left(g\right)\)

  PTHH: \(SO_3+H_2O\rightarrow H_2SO_4\)

  ______80g___________98g

  ______x(g)___________y(g)

  \(\Rightarrow m_{H_2SO_4tt}=1,225x\left(g\right)\)

  \(m_{H_2SO_4bđ}+m_{H_2SO_4tt}=m_{H_2SO_483,3\%}\)

  \(\Rightarrow220,5-0,49x+1,225x=374,85\)

  \(\Rightarrow x=210\) (nhận)

  \(\Rightarrow m_{ddH_2SO_449\%}=450-210=240\left(g\right)\)

    bởi Trần Vi 14/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1