Hiện tượng xảy ra khi cho phản ứng từ CO2 vào dung dịch Ba(OH)2

bởi Nguyễn Thanh Thảo 09/06/2019

1. cho phản ứng từ CO2 vào dung dịch Ba(OH)2 hiện tượng xảy ra. Bắt đầu có kết tủa sau đó kết tủa tan ra. PT phản ứng có?

2. Cho từ từ CO2 vào dung dịch hỗn hợp ra OH và Ba(OH)2. PT xảy ra? hiện tượng ?

3. Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol MgO và 0,2 mol Al2O3 + V (lít) dung dịch HCl 2M và H2SO4 1M. Tính V? Biết axit dùng đủ 25%

Câu trả lời (1)

 • Gọi M2On là công thức chung của 2 oxit

  Ta có PTPƯ

  M2On + 2 H+ ➞ M(SO4)+ + MCl+ + H2O

  0.3 : 0.6 (mol)

  do Hcl chỉ có một H mà H2SO4 có 2 H nên

  Vaxit phản ứng = 0.6 * 1 =0.6(l)

  V= 0.6*100/25=2.4(l)

  bởi Tường Vy 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Nguyễn Phương Khanh

  ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍cho 13,6g FE, MG + H2so4 Dư-) ddX cho X = NaOh dư-) kết tủa X nhiệt phân hoàn toàn X thu được 20g chất rắn Z 1 viết ptpứ 2 Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu

 • Nguyễn Thị Thanh

  cho 17 g hỗn hợp gồm Na và Na2O vào 500ml nước. sau phản ứng thu được 2,24l khí H2 (ĐKTC) và dung dịch =j A. Tính CM của dung dịch A( V dung dịch không đổi)

 • thu trang

  FeS->A->b->C->CuSO4

  Hộ mik nha ♥♥♥

 • My Hien

  Bài 2
  Cho các oxit có công thức hóa học như sau: SO2, FeO, FeO4, NO, Na2O, K2O, BaO, ZnO, N2O5, CO, P2O5. Những chất nào thuộc loại oxit bazơ, gọi tên? Những chất nào thuộc loại oxit axit, gọi tên?

 • Lê Nhật Minh

  Trung hòa 20ml dung dịch H2SO4 1M bằng dung dịch NaOH 20 phần trăm.

  a)Tính số gam dung dịch NaOH phải dùng .

  b)Thay dung dịch NaOH bằng dung dịch KOH 5,6 phần trăm (D=1,045 g/ml).Tính thể tích dung dịch KOH cần dùng để trung hòa dung dịch H2SO4 đã cho.

 • Anh Nguyễn

  Đề hòa tan 55g hỗn hợp gồm Na2CO3 và Na2SO3 phải dùng hết 250ml dung dịch HCL 2M . Biết rằng phản ứng chỉ tạo ra muối trung hòa .

  a) Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu ?

  b) tính thể tích hỗn hợp khí thu được

 • Mai Đào

  câu 1 : Dãy các oxit nào sau đây tác dụng với nước

  a) SO3 , K2O , BaO , P2O5

  b) Cuo , Na2O , K2O NO

  c) CuO , ZnO , FeO , CaO

  d) CO, N2O5 , CO2 , SO2

  câu 2 : để làm sạch khí CO có lẫn SO2 , CO2 , ta dùng dung dịch nào dễ tìm nhất :

  c) Ca ( OH )2

  b) Ba(OH)2

  c) KOH

  d)H2SO4

  Câu 3 : Dẫn 11,2 lít khí CO2 ở đktc vào 350ml dung dịch Ca(OH)2 nồng độ 2M . Số mol CaCO3 thu được là :

  a) 0,7 mol

  b) 0,2 mol

  c) 0,5 mol

 • Anh Trần

  1) Chất nào sau đây khi tác dụng với nước tạo ra dd làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ?

  A. CaO

  B. CO

  C. SO3

  D. MgO

  2) a. Đơn chất nào sau đây tác dụng với H2SO4 loãng sinh ra chất khí ?

  A. Lưu huỳnh

  B. Kẽm

  C. Bạc

  D. Cacbon

  b. Chất khí nào sinh ra ở câu a

  A. SO2

  B. CO2

  C. O2

  D. H2

 • Thiên Mai

  Bằng phương pháp hóa học nhận biết:

  a) 4dd: NaOH, NaCl, Na2SO4, H2SO4

  b) 4dd: HCl, H2SO4, NaCl, Na2SO4

  c) 4 chất rắn: P2O5, Na2O, CaO, CaCO3

  mấy bạn biết câu nào chỉ mình câu đó nha

 • Nguyễn Thị Lưu

  Quỳ tím sẽ chyển sag mầu j khi cho vào dd đc tạo thành từ

  a) 0,5 mol H2SO4 và 1 mol nạp

  b) 2 mol HCl và 1 mol KOH