AMBIENT

Hãy xác định thể tích dung dịch HCl đã dùng

bởi can tu 01/06/2019

hỗn hợp X gồm CaCO3,MgCO3 và Al2O3, trong đó khối lượng của Al2O3 bằng 1/10 khối lượng các muối cacbonat. nung X ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Y có khối lượng bằng 56,8% khối lượng hỗn hợp X.

a. tính % khối lượng mỗi chất trong X.

b. Hòa tan chất rắn thu được sau khi nung 22,44 gam X trên bằng dung dịch HCl 1,6M. hãy xác định thể tích dung dịch HCl đã dùng

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a) \(CaCO_3\rightarrow^{t^0}CaO+CO_2\left(1\right)\)

  \(MgCO_3\rightarrow^{t^0}MgO+CO_2\left(2\right)\)

  Đặt a, x, y là số gam của Al2O3, CaCO3, MgCO3 trong hỗn hợp X.

  Theo gt: \(m_{Al_2O_3}=\dfrac{1}{10}m\left(MgCO_3;CaCO_3\right)\Rightarrow x+y=10a\left(I\right)\)

  Vậy mA = 10a + a = 11a gam. ( Chất rắn Y gồm: MgO; CaO; Al2O3

  Theo gt: \(m_B=\dfrac{56,80}{100}m_A=6,248a\left(gam\right)\)

  Vậy: \(\dfrac{56.x}{100}+\dfrac{40.y}{84}=6,248a-a=5,248a\left(II\right)\)

  Giải hệ: \(\left(I;II\right)\Rightarrow x=5,8a\)

  Vậy %mCaCO3 = \(\dfrac{5,8a.100}{11a}=52,73\%\)

  \(\%m_{Al_2O_3}=\dfrac{a.100}{11a}=9,09\%\)

  \(\%m_{MgCO_3}=38,18\%\)

  bởi Trần Yến Quyên 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>