YOMEDIA

Hãy phân biệt 3 lọ đựng 3 chất rắn Mg(OH)2, Ba(OH)2, KOH?

bởi nguyễn thu hoài 10/11/2019

ADSENSE

Câu trả lời (2)

 • .
  bởi Phan Tuyet 11/11/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cho tác dụng với Na2CO3 : Mg(OH)2 vàBa(OH)2 kết tủa trắng rồi cho hỗn hợp 2 chất đó tác dụng với H2SO4 Ba(OH)2 kết tủa
  bởi Vy Ngọc 23/11/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Trình bày phương pháp nhận biết 4 loại HCVC: BaCl2,Ba(OH)2,K2SO4,KCl
 • Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm nhôm, kali cacbonat bằng dung dịch sunfuric loãng 19,6% vừa đủ. Dẫn toàn bộ sản phẩm khí thu được sau phản ứng cho qua bình đựng nước vôi trong lấy dư tạo ra 3 gam kết tủa và có 1,344 lít khí thoát ra khỏi binh.

  a, viết các PTHH xảy ra.

  b, tính phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X và khối lượng dung dịch H2SO4 loãng 19,6% đã dùng? Cho biết các khí đo ở đktc.

 • Al-Alcl3-Al(No3)3-AL(OH)3-AL-Al2(SO4)3
 • Cho 800 ml dung dịch NaOH phản ứng vừa đủ với 27 gam dung dịch CuCl2 . Sau khi phản ứng xảy rq thấy xuất hiện kết tủa, lọc kết tủa đun nóng đến khi khối lượng không đổi. a. Viết pthh xảy ra b. Tính nồng độ mol/ lit của dung dịch NaOH đã phản ứng c. Tính khối lượng chất rắn thu được sau khi đun

 • Vì sao thấy K, Na ko đẩy đi các chất trong dãy hoạt động hoá học 

 • Câu 1

 • Cho 10gam hỗn hợp Cu và Fe tác dụng với 50ml đ H2SO4 loãng,thì thu được 3,36l khí A(đktc)a, Viết PTHH các phản ứng xảy ra và cho biết tên khí Ab, Tính khối lượng các chất trong hỗn hợpc, Tính nồng độ mol dd axit tham gia phản ứng
 • Cho 3,6 gam Mg vào 500 gam dung dịch axit clohidric.

  a) Tính thể tích khí sinh ra (điều kiện tiêu chuẩn).

  b) Tính nồng độ phần trăm của axit tham gia phản ứng.

  c) Tính nồng độ phần trăm dung dịch thu được sau phản ứng.

  d) Tính thể tích dung dịch NaOH 2M cần dùng để trung hòa lượng axit ở trên.

  Mọi người ơi giúp tớ với, nhanh gấp nha, mai mình cần rồi. Cảm ơn mọi người nhiều!!!

 • Câu 1)Dãy oxit vừa tác dụng với nước, vừa tác dụng với dung dịch kiềm là:

  A. CuO; Fe2O3; SO2; CO2

  B. CaO; CuO; CO; N2O5

  C. SO2; MgO; CuO; Ag2O

  D. CO2; SO2; P2O5; SO3

   

  Câu 2) Dãy oxit vừa tác dụng với nước, vừa tác dụng với dung dịch axit là:

  A. CuO; Fe2O3; SO2; CO2

  B. CaO; CuO; CO; N2O5

  C. CaO; Na2O; K2O; BaO

  D. SO2; MgO; CuO; Ag2O

   

  câu 3) Dãy oxit vừa tác dụng với dung dịch axit, vừa tác dụng với dung dịch kiềm là:

  A. Al2O3; ZnO; PbO2; Cr2O3

  B. Al2O3; MgO; PbO; SnO2

  C. CaO; FeO; Na2O; Cr2O3

  D. CuO; Al2O3; K2O; SnO2

  Các bạn giải thích vì sao luôn nha mình cảm ơn nhiều nhiều

  nhớ giải thích luôn nha mãi yêu

 • Cho hỗn hợp kim loại X gồm Al và Cu vào cốc đựng dung dịch HCL,khuấy đều dung dịch cho tới khi khí ngừng thoát ra thu được chất rắn Y nặng a gam.Nung Y trong không khí tới phản ứng hoàn toàn thu được 1,35a gam oxit.Tính % khối lượng Cu có trong hỗn hợp Y

 • Trộn một dung dịch có hòa tan 19 gam MgCl2 với một dung dịch NaOH. Lọc hỗn hợp các chất sau phản ứng được kết tủa và nước lọc. Nung kết tủa đến khi khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn.

  a) Tính m

  b) Tính khối lượng chất tan có trong nước lọc

 • đốt cháy htoan hh X gồm 2 axit hữu cơ A,B ta luôn thu được tỉ lệ số mol hh X:CO2:H2O=1:3:2 dù % số mol các axit thay đổi.Lấy hh 2 axit A,B cho thực hiện phản ứng este hóa với rượu C no, mạch hở ta thu được hh este trong đó có este D. D ko tác dụng với Na có CTPT C9H10O6.Xác định CTCT của A,B,C và D

 • 1) Cho 5,6 g CaO tác dụng với 200 ml dd HCl 2M.

  a) Viết PTPƯ.

  b) Tính CM dd thu được.

  2) Hòa tan 16,8 g Fe trong 200 ml dd H2SO4 1,5 M thu được V lít khí H2 (đktc) và dd A.

  a) Tính V.

  b) Cần bao nhiêu ml dd NaOH 2M và các chất có trong A.

   

 • Cho 6,7g hỗn hợp A gồm Ca và Mg tác dụng với V (lít) dung dịch H2SO4 0,5M sau phản ứng thu được 5,6 lít H2 (đktc)

  a, Viết PTHH

  b, Tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp A? Mkl của hỗn hợp A ?

  c, Tính giá trị V

   
  1. KHSO4; NH4NO3; ( NH4)2 SO4
 • cho a gam hh CaO và CaO3 tác dụng vừa đủ với 300ml dd HCl ta thu được 33.3 g muối và 4.48l khí tại đktc.tính a và nồng độ phần trăm của HCl

 • cho 12g hỗn hợp Fe, Cu vào dung dịch HCl dư sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 2,24 lít khí ( đktc ). Hãy tính thể tích dung dịch đủ để đốt cháy hoàn toàn 12g hỗn hợp trên

 • Cho đốt 5g Photpho (rắn) trong bình chứa 17g O2 thu được 8,2g chất rắn (P2O5 và có thể có phần dư).
  a) Viết PTHH
  b) Xác định chất hết, dư trong phản ứng. Tính mP đã phản ứng.
  c) Tính hiệu suất của phản ứng.

 • Dẫn khí Clo đến dư đi qua 42,2 gam hỗn hợp G gồm chất Fe2O3 Al2 O3 CuO .Nung nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn Sau khi phản ứng thu được 34,2 gam chất rắn Mặt khác 0,2 mol hỗn hợp G trên tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch HCl 2,0 M Cô cạn dung dịch sau thu được m gam muối khan

  1. Tính phần trăm khối lượng các chất trong 42,2 gam hỗn hợp G

  2. Tính giá trị m

  3. Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 sinh ra trên vào 300 ml dung dịch Ba(OH)2 lần 1,5 M thu được x gam kết tủa Tính x

 

YOMEDIA