Hãy cho bt hchc gồm các nguyên tố nào trong các nguyên tố C,H,O

bởi Nguyễn Trung Thành 25/04/2019

Giải nhanh hộ mình vs . Đg cần gấp để ôn 1 tiết cảm ơn nhìu ạ

Có một hchc A có tỉ khối vs khí Hidro là 13 . Hayc cho bt hchc gồm các nguyen tố nào trong các nguyên tố C,H,O

Câu trả lời (1)

 • MA=26(g/mol)

  => A đc cấu tạo từ C và H

  bởi Đức Phúc 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Bánh Mì

  Đốt chày hoàn toàn 2.8g hợp chất hữu cơ A, thu được 8.8g khí cacbonic và 3.6g nước.

  a. TRong A có những nguyên tố nào?

  b.Biết phân tử khối của A bằng 28. Tìm công thức của phân tử A? Thuộc nhóm?

  c.Viết PTHH thể hiện tính chất hóa học đặc trưng của A?

 • My Hien

  Hỗn hợp X gồm 2 hidrocacbon thuộc cùng dãy đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X , sản phẩm thu được cho hấp thụ hết vào bình 1 đựng H2SO4 đặc, bình 2 đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau khi phản ứng kết thúc, khối lượng bình 1 tăng 6,3g , bình 2 có 25g kết tủa xuất hiện . Xác định công thức của 2 hidrocacbon trong X.

 • hoàng duy

  Đốt cháy hoàn toàn 0.9g hợp chất hữu cơ A, thu được khí 1,32 g CO2 và 0.54 g H2O.

  a)Xác định CTPT của a biết khối lượng mol của A là 180

  b) tính khối lượng bạc sinh ra khi oxi hóa 18g A

  Giúp em với

 • sap sua

  ba khí A,B,C có khối lượng phân tử bằng nhau và bằng 28. A,B có thể bị đốt cháy trong không khí, sản phẩm sinh ra đều có khí CO2, B có thể khử được CuO ở nhiệt độ cao,C là thành phần quan trọng trong phân bón hóa học. Xác định công thức phân tử của A,B,C ,viết các phương trình phản ứng

 • Bảo Lộc

  phân tích 1,85 gam chất hữu cơ A chỉ tạo thành CO2 HCl và hơi nước. toàn bộ sản phẩm phân tích được dẫn vào bình chứa lượng dư dung dịch AgNO3 thì thấy khối lượng bình chứa tăng 2,17 gam xuất hiện 2,87 gam kết tủa và thoát ra sau cùng là 1,792 lít khí duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn tìm công thức phân tử và Viết công thức cấu tạo có thể có của chất A

 • Ha Ku

  Đốt cháy hoàn toàn một hiđrô cacbon A có khối lượng 3.2gam thu được 8.8gam CO2 và m gam H2O

  a) Tìm m

  b) Tìm công thức phân tử của A biết tỉ khối của A đối với hiđrô bằng 8

  c) A có làm mất màu dung dịch Br2 không

 • nguyen bao anh

  Cho 1 hỗn hợp A gồm 3 chất khí H2; CO2; C4H10. Đốt cháy 17,92 l hỗn hợp A cần 76,16 l O2 thu được 48,29 l CO2 và a g H2O.Tính thành phần % thể tích C4H10. Tính a g H2O

 • sap sua

  đốt cháy hoàn toàn 3,6g hợp chất A thu được 5,28g CO2 và 2,16g nước

  a, tìm công thức phân tử của A biết tỉ khối hơi của A so với H2 là 30

  b biết A là axit hữu cơ. xác định công thức cấu tạo của A

 • An Nhiên

  Hidrocacbon A ( mạch hở, thể khí) có khối lượng là 6g ,tham gia phản ứng cộng vừa đủ với 0.3mol Br2. Tìm CTPT của A

 • het roi

  Đốt cháy hoàn toàn 1,08 (gam) hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ A và B (A,B khác dãy đồng đẳng, A hơn B 1 nguyên tử cacbon) chỉ thu được 1,12 (l) CO2 ở đktc. Biết MX = 27 (g/mol). Xác định CTPT A và B, tính % khối lượng các chất trong X