ON
YOMEDIA
VIDEO

Hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết mỗi mẫu phân kali KCl, phân đạm NH4NO3 và phân lân Ca(H2PO4)2

Có ba mẫu phân bón không ghi nhãn là : phân kali KCl, phân đạm NH4NO3 và phân lân Ca(H2PO4)2. Hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết mỗi mẫu phân bón trên.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Lấy ở mỗi loại phân bón một ít làm mẫu thử, sau đó hòa tan vào nước tạo dung dịch tương ứng
  Cho dung dịch Ca(OH)2 vào mẫu thử của dung dịch các loại phân bón trên và đun nhẹ:

  • Mẫu nào có khí mùi khai NH3 thoát ra là NH4NO3

  2NH4NO3 + Ca(OH)2 →(to) Ca(NO3)2 + 2NH3↑ + H2O

  • Mẫu nào có kết tủa xuất hiện là Ca(H2PO4)2

  2Ca(OH)2 + Ca(H2PO4)2 → Ca3(PO4)2↓ + H2O

  • Mẫu không có hiện tượng gì là KCl
    bởi Trịnh Trường Long 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1