AMBIENT

Hãy tính khối lượng muối thu được sau phản ứng

bởi Nguyễn Lê Tín 03/06/2019

Dẫn 0,112 lít khí SO2(đktc) vào 200ml dung dịch Ca(OH)2 0,015M.Hãy tình khối lượng muối thu được sau phản ứng? Mình cần gấp ai giúp mình đúng và nhanh mik tik cho

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • nSO2 = 0,005 mol

  nCa(OH)2 = 0,003 mol

  Ta có

  \(\dfrac{n_{Ca\left(OH\right)2}}{n_{SO2}}\) = \(\dfrac{0,003}{0,005}\) = 0,6

  \(\Rightarrow\) Tạo 2 muối

  Ca(OH)2 + SO2 \(\rightarrow\) CaSO3 + H2O (1)

  x..............x...................x

  Ca(OH)2 + 2SO2 → Ca(HSO3)2 (2)

  y..................2y............y

  Từ (1)(2) ta có hệ

  \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,003\\x+2y=0,005\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\) \(\left\{{}\begin{matrix}x=0,001\\y=0,002\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\) mCaSO3 = 0,001.120 = 0,12 (g)

  \(\Rightarrow\) mCa(HSO3)2 = 0,002.202 = 0,404 (g)

  bởi Tran Tri Tin 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>