AMBIENT

Gọi tên Mg, HCl, KOH, P2O5, Na2O, H2O

bởi Nguyen Ngoc 09/06/2019

Những chất nào tác dụng với nhau và gọi tên các chất sản phẩm:" Mg, HCl, KOH, P2O5, Na2O, H2O"

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Mg + HCl ---> magie clorua

  HCl + KOH ---> Kali clorua.

  HCl + Na2O ---> Natri clorua

  KOH + P2O5 ---> Kali photphat

  P2O5 + H2O ---> axit photphoric

  Na2O + H2O ---> Natri hidroxit

  bởi Nguyễn Hằng 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>