Gọi tên của KHSO4; NH4NO3; ( NH4)2 SO4?

bởi trần kim anh 24/04/2019
 1. KHSO4; NH4NO3; ( NH4)2 SO4

Câu trả lời (4)

 • 1. kali hidro sunfat

  2. amoni nitrat

  3. amoni sunfat

  bởi Trâm Trần 24/04/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1. kali hidro sunfat

   

  bởi Trâm Trần 24/04/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1. KHSO4: Kalihidrosunfat

  2. Amoninitrat

  3. diamonisunfat

   

  bởi NguyễnThị Thu Hiền 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • khong thi hoai thanh

  cho a gam hh CaO và CaO3 tác dụng vừa đủ với 300ml dd HCl ta thu được 33.3 g muối và 4.48l khí tại đktc.tính a và nồng độ phần trăm của HCl

 • gol bie

  cho 12g hỗn hợp Fe, Cu vào dung dịch HCl dư sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 2,24 lít khí ( đktc ). Hãy tính thể tích dung dịch đủ để đốt cháy hoàn toàn 12g hỗn hợp trên

 • Miin Miinn

  Cho đốt 5g Photpho (rắn) trong bình chứa 17g O2 thu được 8,2g chất rắn (P2O5 và có thể có phần dư).
  a) Viết PTHH
  b) Xác định chất hết, dư trong phản ứng. Tính mP đã phản ứng.
  c) Tính hiệu suất của phản ứng.

 • An Đỗ

  Dẫn khí Clo đến dư đi qua 42,2 gam hỗn hợp G gồm chất Fe2O3 Al2 O3 CuO .Nung nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn Sau khi phản ứng thu được 34,2 gam chất rắn Mặt khác 0,2 mol hỗn hợp G trên tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch HCl 2,0 M Cô cạn dung dịch sau thu được m gam muối khan

  1. Tính phần trăm khối lượng các chất trong 42,2 gam hỗn hợp G

  2. Tính giá trị m

  3. Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 sinh ra trên vào 300 ml dung dịch Ba(OH)2 lần 1,5 M thu được x gam kết tủa Tính x

 • Nguyễn Hữu Tài

  Hoàn tan hết m gam hỗn hợp gồm Fe và một oxit sắt (FexOy) trong 800 ml dung dịch HCl 1M (vừa đủ), thu được dung dịch X và 1,792 lít khí H2 (ở đktc). Cho dung dịch X phản ứng với dung dịch AgNO3 dư, thu được 132,08 gam kết tủa. Tính m.

 • Phương Thảo

  Cho 6,7g hỗn hợp A gồm Ca và Mg tác dụng với V (lít) dung dịch H2SO4 0,5M sau phản ứng thu được 5,6 lít H2 (đktc)

  a, Viết PTHH

  b, Tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp A? Mkl của hỗn hợp A ?

  c, Tính giá trị V

   
 • Hà Yến Nhi Nhi

  1) Cho 5,6 g CaO tác dụng với 200 ml dd HCl 2M.

  a) Viết PTPƯ.

  b) Tính CM dd thu được.

  2) Hòa tan 16,8 g Fe trong 200 ml dd H2SO4 1,5 M thu được V lít khí H2 (đktc) và dd A.

  a) Tính V.

  b) Cần bao nhiêu ml dd NaOH 2M và các chất có trong A.

   

 • Nguyen Bao

  đốt cháy htoan hh X gồm 2 axit hữu cơ A,B ta luôn thu được tỉ lệ số mol hh X:CO2:H2O=1:3:2 dù % số mol các axit thay đổi.Lấy hh 2 axit A,B cho thực hiện phản ứng este hóa với rượu C no, mạch hở ta thu được hh este trong đó có este D. D ko tác dụng với Na có CTPT C9H10O6.Xác định CTCT của A,B,C và D

 • Thương Thương

  Trộn một dung dịch có hòa tan 19 gam MgCl2 với một dung dịch NaOH. Lọc hỗn hợp các chất sau phản ứng được kết tủa và nước lọc. Nung kết tủa đến khi khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn.

  a) Tính m

  b) Tính khối lượng chất tan có trong nước lọc

 • nguyễn trung đức

  Cho hỗn hợp kim loại X gồm Al và Cu vào cốc đựng dung dịch HCL,khuấy đều dung dịch cho tới khi khí ngừng thoát ra thu được chất rắn Y nặng a gam.Nung Y trong không khí tới phản ứng hoàn toàn thu được 1,35a gam oxit.Tính % khối lượng Cu có trong hỗn hợp Y