ON
YOMEDIA

Trâm Trần's Profile

Trâm Trần

Trâm Trần

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 61
Điểm 292
Kết bạn

Bạn bè (2)

Hoạt động gần đây (74)

 • Trâm Trần đã đặt câu hỏi: lịch sử lớp 8 Cách đây 2 năm

  Nhà nguyễn đặt quyền lợi cá nhân , gia tộc lên trên quyền lợi quốc gia cho em bài học gì?

 • Trâm Trần đã đặt câu hỏi: lịch sử lớp 8 Cách đây 2 năm

  Nhà nguyễn đặt quyền lợi cá nhân , gia tộc lên trên quyền lợi quốc gia cho em bài học gì?

 • Trâm Trần đã đặt câu hỏi: lịch sử lớp 8 Cách đây 2 năm

  Nhà nguyễn đặt quyền lợi cá nhân , gia tộc lên trên quyền lợi quốc gia cho em bài học gì?

 • Trâm Trần đã trả lời trong câu hỏi: Lý Bí đặt tên nước là gì Cách đây 2 năm

  tên nước vạn xuân

  đóng đô ở sông tô lịch hà nội

 • Trâm Trần đã trả lời trong câu hỏi: Điền từ vào chỗ trống sao cho đúng với 2 đoạn trích sau đây Cách đây 2 năm

  2 đoạn trichs trên đã đc điền vào chỗ trống rồi

   

 • Trâm Trần đã trả lời trong câu hỏi: Ask, answer and everyone. Cách đây 2 năm
 • Trâm Trần đã trả lời trong câu hỏi: Sông là gì Cách đây 2 năm

  sông là dòng nước luuw lượng lớn thường xuyên chảy, có nguồn cung capas chủ yếu là từ hồ nước

   

 • 1 ) vì nó bốc hơi

  2 ) vì đó là nhiệt độ quy ước ko hề thay đổi

  3 ) vì ở đó không khí thấp hơn mức bth

 • Trâm Trần đã trả lời trong câu hỏi: Viết chương trình nhập vào một mảng là dãy các số nguyên Cách đây 2 năm

  program ct1;

   vả i, n : integer;

  min , sum: integer;

  tb: real;

  dem: integer;

  a: array (1.. 100) of integer;

  begin

  write (' nhap do dai cua day so n=');

  readln (n);

  for i:=1 to n do begin

  write (' nhap phan tu thu i cua mang a (',i,')');

  readln (a (i));

  end;

  nim : a (1);

  for i: = 1 to n do 

  if min > a (i) then min : = a(i);

  write ( ' gia tri nho nhat la', min);

   

 • Trâm Trần đã trả lời trong câu hỏi: Nhập 1 mảng a cho biết số đó có phải là số nguyên dương hay không? Cách đây 2 năm

  program ct1;

  var i ,n : integer;

  a : array ( 1.. 100) of integer;

  begin

  write ( ' nhap do dai cua day so n =');

  readln (n);

  for i:=1 to n do begin

  write ( ' nhap phan tu thu i cua mang a (',i,')');

  readln ( a(i));

  end;

  for i : 1 to n do write ( ' mảng a la nguyen);

  readln 

  end.

Điểm thưởng gần đây (63)

 • Trâm Trần: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
 • Trâm Trần: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Trâm Trần: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Trâm Trần: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Trâm Trần: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Trâm Trần: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Trâm Trần: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Trâm Trần: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Trâm Trần: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Trâm Trần: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1