AMBIENT

Để tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl đó thì khối lượng FeO cần lấy là bao nhiêu?

bởi Nguyễn Thủy Tiên 24/04/2019

Để tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl cần 1,125 g CaS. Để tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl đó thì khối lượng FeO cần lấy là

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(n_{CaS}=0,015625\left(mol\right)\)

  \(CaS+2HCl-->CaCl_2+H_2S\)

  theo PTHH

  \(n_{HCl}=2n_{CaS}=2.0,015625=0,03125\left(mol\right)\)

  \(FeO+2HCl-->FeCl_2+H_2O\)

  \(2n_{HCl}=n_{FeO}=\dfrac{0,03125}{2}=0,015625\left(mol\right)\)

  \(m_{FeO}=0,015625.72=1,125\left(g\right)\)

  bởi Nguyễn Thị Thùy Linh 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>