Để tác dụng hết hỗn hợp A thì thể tích không khí cần dùng là?

bởi Thụy Mây 23/04/2019

Hỗn hợp A gồm 12g Cu và 10,2 g Al. Để tác dụng hết hỗn hợp A thì thể tích không khí cần dùng là? ( Biết O2 chiếm 1/5 thể tích không khí)

Câu trả lời (1)

 • Ta cos: 2Cu+ O2-> 2CuO(1)

  4Al+ 3O2-> 2Al2O3 (2)

  n Cu= 12/64=0,1875mol, n Al= 10,2/27=0,37mol

  Theo (1): nO2 =1/2 nCu=0,09375mol

  Theo (2): nO2=3/4 n Al= 0,2775mol

  Tổng nO2= 0,37125mol

  Do O2 chiếm 1/5 thể tích kk mà tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol

  => n kk= 0,37125.5=1,85625mol

  V kk=1,85625.22,4=41,58l

  bởi Lý Thị Thanh Thanh 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Spider man

  1) Cho 7,8 gam hỗn hợp kim loại Al và Mg tác dụng với HCl thu được 8,96 lít H2 (ở đktc). Hỏi khi cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan ?

  2) Hỗn hợp gồm Al, Mg, Cu nặng 20g được hòa tan bằng axit HCl dư thoát ra 17,92 lít khí (đktc) và nhận được dung dịch A cùng 4,4 gam chất rắn B

  a) Viết pt.

  b) Tính % khối lượng mỗi kim loại.

  3) Khi hòa tan 6g hỗn hợp kim loại gồm Cu, Fe và Al trong axit HCl dư thì tạo thành 3,024 lít khí H2 ( đktc) vvà còn lại 1,86g kim loại không tan.

  a) Viết pt phản ứng hóa học xảy ra.

  b) Tính thành phần % khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

 • Mai Rừng

  Cho 0,7g bột kim loại có hóa trị II tác dụng hết dung dịch HCL, sinh ra 280ml khó hidro (đktc). Hãy xác định tên kim loại

 • Lê Tấn Thanh

  1.Khi cho mẫu Na vào cốc đựng rượu etylic thì hiện tượng gì xảy ra
  A. Có bọt khí thoát ra, mẫu Na tan dần
  B. Kết tủa trắng, mẫu Na tan dần
  C. Dung dịch có màu xanh, mẫu Na tan dần
  D. Dung dịch mất màu, mẫu Na tan dần

  2. Chỉ dùng quỳ tím và Na có thể phân biệt được ba chất nào:
  A. HCl, CH3COOH, C2H5OH
  B. H2O, CH3COOH, C2H5OH
  C. H2O, NaOH, C2H5OH
  D. C6H6, CH3COOH, C2H5OH

 • Nguyễn Bảo Trâm

  hỗn hợp X gồm Fe Cu Al chia thành 3 phần bằng nhau #phần 1 tác dụng với NaOH dư thu được dung dịch X1 và rắn Y1 và khi Z1

  #phần 2 tác dụng với H2SO4 dư thu được dung dịch x2 và rắn Y2 và khí Z2

  #phần 3 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch x3 và rắn Y3và khí Z3 Viết các phương trình xảy ra sau

 • Sam sung

  cho 6,9 gam 1 kim loại kiềm vào 200ml dung dịch HCL thu đc 3,36 lít H2(đktc) và dung dịch X. Cho dung dịch X vào 100ml dung dịch ALCL3 1M thì thu đc 5,46 gam kết tủa . Xác định kim loại kiềm và nồng độ mol/lít của dung dịch HCL

 • Lan Anh

  Ngâm một lá Cu trong dd AgNO3. Sau một thời gian lấy lá Cu ra rửa nhẹ đem cân, thấy khôi lượng tăng 1,52g.Tính khối lượng đồng đã tham gia phản ứng và khối lượng bạc tạo thành

 • can tu

  Dùng pphh để nhận biết các kim loại sau : Fe ,Cu, Pb

 • Lê Nhi

  Cho kim loại A tác dụng với dung dịch AgNO3 dư .Lượng chất răn kết tủa thu được gấp 12 lần khối lượng kim loại A đem phản ứng .

  a, Xác định kim loại A

  b, Nếu cho A tác dụng với dd FeCl3 theo tỉ lệ mol 1:2 thì sau phản ứng hoàn toàn , khối lượng chất rắn thu được gấp bao nhiêu lần khối lượng A

 • Lê Chí Thiện

  Cho 0,2 mol CuO phản ứng vừa đu vs dd H2SO4 20% thu đc dd Y làm lạnh dd Y xuống 10 độ C.hỏi có mấy g CuSO4.5H2O tách ra.Biết độ tan ở 10 độ C là 17,4g

 • Phạm Khánh Ngọc

  Hòa tan hoàn toàn 5,4g một kim loại trog dung dịch Hcl vừa đủ. Sau phản ứng thu được 0,3 mol khí H2 (đktc). Xác định kim loại?