AMBIENT

Để phản ứng trên tạo thành muối axit thì thể tích dung dịch Ca(OH)2 cần lấy là bao nhiêu?

bởi Thùy Nguyễn 02/06/2019

1.Cho các chất sau:Na20,SO2,Fe2O3,KOH,H2O,HCl.Những chất nào có thể tác dụng với nhau. từng đôi một

2.Cho4,48l khí CO2 (dktc) tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch Ca(OH)2 tạo ra muối trung hòa

a.Viết PTHH.Tính nồng đồ mol của dung dịch Ca(OH)2 đã dùng

b.Tính khối lượng chất kết tủa

c.Để phản ứng trên tạo thành muối axit thì thể tích dung dịch Ca(OH)2 cần lấy là bao nhiêu

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 200mol=0.2l

  nCO2=4.48/22.4=0.2mol

  a) CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + H2O

  (mol) 0.2 0.2 0.2

  CM Ca(OH)2=n/V=0.2/0.2=1M

  b)mCaCO3 = 0.2*100=20g

  c) để tạo thành muối axit thì: \(\dfrac{nCO2}{nCa\left(OH\right)2}\ge2\)

  hay: \(\dfrac{0.2}{nCa\left(OH\right)2}\ge2\) => nCa(OH)2 = 0.2/2=0.1mol

  VCa(OH)2=0.1*22.4=2.24(l)

  bởi Nguyễn Thi Anh 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>