Đề hóa học lớp 9

bởi Nguyễn Ngọc Sơn 02/06/2019

mọi người ơi ai có đề hóa học lớp 9 của các tỉnh năm vừa rồi không cho mình xin với. tất cả các tỉnh nhé. bọn mình sắp thi mong mọi người giúp đỡ. các năm trước thì càng tốt

CÀNG NHIỀU CÀNG ÍT NHÉ. THANKS NHIỀU

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • thanh hằng

  Xác định các chất A,B,C,D,E,F,G,I,L,H,X viết PTHH

  1.A+B -> C+X

  2.C+D -> Cu+E

  3.E+G-> F

  4. F+C-> FeCl2

  5.FeCl2 + I -> K+ NaCl

  6.K + L +X -> Fe(OH)3

  7.Fe(OH)3 -> A+X

  8. G+I -> NaCl + H + D

 • Phan Thị Trinh

  1.Hãy nhận biết 4 dung dịch mất nhanc:NaNO3,NaOH,HCl,Na2SO4?PTHH minh họa

  Làm thế nào để biết được đất trồng bị chua?Xử lí đất chua như thế nào?

  2Hòa tan hoàn toàn 15,3g BaO vào nước để tạo thành 200ml dung dịch A

  a)Tính nồng độ CM dung dịch A thu được

  b) Cho 300ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch A.Sau phản ứng cho giấy quỳ tím vào thì giấy phỳ tím biến đổi thế nào?Tính nồng độ mol các chất sau phản ứng

 • Anh Nguyễn

  Có 5 lọ không nhãn, biết 4 lọ đựng các dung dịch có cùng nồng độ mol: NaOH, NaCl, NaHSO4, BaCl2 và 1 lọ đựng H2O. Chỉ dùng thêm thuốc thử duy nhất là dung dịch phenolphatelein, hãy nêu cách nhận biết từng lọ

 • thanh hằng

  1.dung dịch A chứa 0,2 mol Na2CO3 và 0,3mol NaHCO3,dung dịch B chứa 0,5 mol HCl

  TN1:Đổ rất từ từ B vào A cho đến hết

  TN2:Đổ rất từ từ A vào B cho đến hết

  TN3:Trộn nhanh 2 dd A và B với nhau

  Tính thể tích khí bay ra trong 3 thí nghiệm trên

  2.Khi cho a gam Fe vào trong 400ml dd HCl.Sau pứ đem cô cạn dd thu được 6,2g rắn X.Nếu cho hỗn hợp gồm a gam Fe và b gam Mg vào trong 400ml dung dịch HCl thì sau pứ thu được 896ml H2 và cô cạn dung dịch thu được 6,68g rắn Y

  Tính a,b nồng độ phân tử gam của dung dịch HCl và thành phần khối lượng các chất trong X,Y(giả sử Mg không pứ với nước và khi pứ với axit thì Mg pứ trước hết với axit rồi mới đến Fe.Các pứ xảy ra hoàn toàn)

 • Nguyễn Minh Minh

  BT 1 : Sục từ từ V lít CO2 vào dung dịch có chứa 0,4 mol Ca(OH)2. Hãy tính khối lượng kết tủa thu được biết 10,08 \(\le\)V \(\le\)13,44.

  BT 2: Hòa tan 5g CuSO4.5H2O bằng 45g dung dịch CuSO4 10% thì được dung dịch CuSO4 bão hòa ở nhiệt độ to. Tính độ tan của CuSO4 ở to.

 • Tieu Dong

  1, Trộn 100g dung dịch chứa 1 muối Sunfat của kim loại kiềm có nồng độ là 13,2% với 100g dung dịch NaHCO3 4,2%. Sau khi pứ xong thu được dung dịch A có khối lượng m<200g. Cho 100g dung dịch BaCl2 20,8% vào dung dịch A, khi pứ xong người ta thấy dung dịch vẫn còn dư muối Sunfat. Nếu thêm tiếp vào đó 20g dung dịch BaCl2 20,8% nữa thì dung dịch lại dư BaCl2 và lúc này thu được dung dịch D

  a, Hãy xác định CTHH của muối Sunfat kim loại kiềm ban đầu

  b, Tính C% các chất tan trong dd A và dd D

  c, Dung dịch muối Sunfat kim loại kiềm ban đầu có thể tác dụng với những chất nào dưới đây? Viết pthh cho các pứ xảy ra: Na2CO3, Ba(HCO3)2, Al2O3, NaAlO2, Na, Al, Ag, Ag2O

  2, Hòa tan hoàn toàn 1 miếng bạc kim loại vào 1 lượng dư dd HNO3 nồng độ 15,75% thu được khí duy nhất NO và a(g) dung dịch F trong đó có nồng độ % của AgNO3 bằng nồng độ % của HNO3 dư. Thêm a(g) dung dịch HCl 1,46% vào dung dịch F. Hỏi có bao nhiêu % AgNO3 tác dụng với HCl

 • minh dương

  1.Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt 5 chất lỏng gồm:Na2SO4,BaCl2,H2O,HCl,H2SO4.Viết PTHH(nếu có)

  2.Hòa tan hoàn toàn 4g magie oxit vào 200g dung dịch H2SO4 19,6%

  a.Có bao nhiêu g axit tham gia phản ứng

  b.Tìm nồng độ % của các chất tan có trong dung dịch sau phản ứng

 • Lê Minh

  Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau, biết D là thành phần chính của đá vôi:

  D ---> CaO --->E

 • Đặng Ngọc Trâm

  Từ 0,5 tấn quặng pirit sắt chứa 80% FeS2 có thể điều chế được bao nhiêu tấn dd H2SO4 có nồng độ 78%. Biết rằng sự hao hụt trong sản xuất là 5%

 • Van Tho

  Cho 7,6g hỗn hợp Na2CO3 và NaHCO3 hòa tan trong dung dịch HCl 20% có d= 1,14g/ml thu được dung dịch A và khí B. Dẫn khí B vào dung dịch nước vôi trong dư thấy có 8 g kết tủa.

  a) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

  b) Tính V HCl vừa đủ để hòa tan hết hỗn hợp nói trên.

  Pls: Help me!!!!!!!!!!