AMBIENT

Dd Y trên hấp thụ vừa đủ mấy gam hhM gồm SO2 và CO2 trộn theo tỉ lệ thể tích 2:3

bởi Tran Chau 25/04/2019

Cho 21,4g hhX [Đồng (II) oxit và Kalioxit] vào nước khuấy đều, sau phản ứng thu được 80ml ddY 2,5M và a gam chất rắn Z

a) Tìm giá trị a?

b) Để hòa tan hết Z trên cần mấy ml ddHCl 7,3% có khối lượng riêng 1,15g/ml

c) Dd Y trên hấp thụ vừa đủ mấy gam hhM gồm SO2 và CO2 trộn theo tỉ lệ thể tích 2:3 (cùng điều kiện thường) tạo muối trung hòa.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • K2O + H2O -> 2KOH (1)

  nKOH=0,2(mol)

  Từ 1:

  nK2O=\(\dfrac{1}{2}\)nKOH=0,1(mol)

  mK2O=94.0,1=9,4(g)

  mCuO=21,4-9,4=12(g)

  b;

  CuO + 2HCl -> CuCl2 + H2O (2)

  nCuO=0,15(mol)

  Từ 2:

  nHcl=2nCuO=0,3(mol)

  mdd HCl=\(\dfrac{0,3.36,5}{7,3\%}=150\left(g\right)\)

  V=150:1,15=130,4(ml)

  c;

  2KOH + X -> K2XO + H2O (3)

  Từ 3:

  nX=\(\dfrac{1}{2}\)nKOH=0,1(mol)

  nCO2=0,6(mol)

  nSO2=0,4(mol)

  VCO2=0,6.22,4=13,44(lít)

  VSO2=22,4.0,4=8,96(lít)

  bởi Trương Ngọc Anh 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>