ON
YOMEDIA
VIDEO

Dd Y trên hấp thụ vừa đủ mấy gam hhM gồm SO2 và CO2 trộn theo tỉ lệ thể tích 2:3

Cho 21,4g hhX [Đồng (II) oxit và Kalioxit] vào nước khuấy đều, sau phản ứng thu được 80ml ddY 2,5M và a gam chất rắn Z

a) Tìm giá trị a?

b) Để hòa tan hết Z trên cần mấy ml ddHCl 7,3% có khối lượng riêng 1,15g/ml

c) Dd Y trên hấp thụ vừa đủ mấy gam hhM gồm SO2 và CO2 trộn theo tỉ lệ thể tích 2:3 (cùng điều kiện thường) tạo muối trung hòa.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • K2O + H2O -> 2KOH (1)

  nKOH=0,2(mol)

  Từ 1:

  nK2O=\(\dfrac{1}{2}\)nKOH=0,1(mol)

  mK2O=94.0,1=9,4(g)

  mCuO=21,4-9,4=12(g)

  b;

  CuO + 2HCl -> CuCl2 + H2O (2)

  nCuO=0,15(mol)

  Từ 2:

  nHcl=2nCuO=0,3(mol)

  mdd HCl=\(\dfrac{0,3.36,5}{7,3\%}=150\left(g\right)\)

  V=150:1,15=130,4(ml)

  c;

  2KOH + X -> K2XO + H2O (3)

  Từ 3:

  nX=\(\dfrac{1}{2}\)nKOH=0,1(mol)

  nCO2=0,6(mol)

  nSO2=0,4(mol)

  VCO2=0,6.22,4=13,44(lít)

  VSO2=22,4.0,4=8,96(lít)

    bởi Trương Ngọc Anh 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1