AMBIENT

Cô cạn Y thu được bao nhiêu muối khan?

bởi bach dang 28/04/2019

1.Cho m gam X gồm Fe và FeS tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được V(l) khí.Mặt khác,nếu cho cho m gam X vào dung dịch HNO3(dư) thu được dung dịch Y chỉ chứa một muối duy nhất và 2V(lít) hỗn hợp khí gồm NO và SO2.Tính %mFe trong X(45,9%)

2.Cho 6,12 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng đun nóng và khuấy đều.Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đưuọc 3,36 lít khí NO,dung dịch Y và 2,4 gam kim loại.Cô cạn Y thu được m(g) muối khan.Tính m(không sử dụng bảo toàn e)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(1)\)\(X\left\{{}\begin{matrix}Fe:a\\FeS:b\end{matrix}\right.\)

  \(Fe\left(a\right)\rightarrow H_2\left(a\right)\)

  \(FeS\left(b\right)\rightarrow H_2S\left(b\right)\)

  \(\Rightarrow a+b=\dfrac{V}{22,4}\left(1\right)\)

  Quy đổi X thành \(Fe:a+b\left(mol\right);S:b\left(mol\right)\)

  Đặt \(n_{NO}=x\left(mol\right)\)

  \(Fe\left(a+b\right)\rightarrow Fe^{+3}+3e\left(3a+3b\right)\)

  \(S\left(b\right)\rightarrow S^{+4}\left(b\right)+4e\left(4b\right)\)

  \(N^{+5}+3e\left(3x\right)\rightarrow N^{+2}\left(x\right)\)

  Bảo toàn e \(\Rightarrow3x=3a+3b+4b\)

  \(\Rightarrow x=a+\dfrac{7}{3}b\)

  Vậy \(n_{NO}=a+\dfrac{7}{3}b\left(mol\right);n_{SO_2}=n_{FeS}=b\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow a+\dfrac{7}{3}b+b=\dfrac{2V}{22,4}\left(2\right)\)

  Từ (1) và (2) \(\Rightarrow b=\dfrac{4}{3}a\)

  \(\Rightarrow\%m_{Fe}=\dfrac{56a.100}{56a+88b}=\dfrac{56a.100}{56a+88.\dfrac{3}{4}a}=45,9\%\)

  bởi Thảo Thảo 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>