AMBIENT

Cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan

bởi Việt Long 18/05/2019

Câu 1 .Cho 42,4 gam hỗn hợp A gồm của etylic và axit axetic phản ứng với natri dư thì thu được 8,96 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn

a.Tính phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp a

b. Cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan

Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam rượu etylic a .Tính thể tích khí oxi và thể tích không khí cần dùng biết oxi chiếm 20% thể tích không khí

b. Dẫn toàn bộ khí Cacbônic thu được qua 100ml dung dịch Ca(OH)2 2M. Hãy tính khối lượng chất rắn thu được khí hiệu suất phản ứng là 80% là phản ứng xảy ra hoàn toàn thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

Các bn jup mk nha. Sáng mk cấn gấp lấm.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • xin lỗi bạn, câu 1 và câu 2 phần b mình vẫn chưa giải được, bạn tham khảo phần a của mình nhé:

  Câu 1/a:

  nH2 = 8,96/22,4 = 0,4(mol)

  Gọi số mol của C2H5OH và CH3COOH lần lượt là x và y:

  PTPU: C2H5OH + Na -> C2H5ONa + 1/2H2

  theo pt: x(mol) x(mol) x(mol) x/2(mol)

  CH3COOH + Na -> CH3COONa + 1/2H2

  theo pt: y(mol) y(mol) y(mol) y/2(mol)

  =>từ trên ta có hệ phương trình:

  {x/2 + y/2 = 0,4 (*)

  {46x + 60y = 42,4 (**)

  +giải hệ phương trình (*) và (**), ta được:

  x = 0,4(mol)

  y = 0,4(mol)

  =>mC2H5OH = 0,4 . 46 = 18,4(g) =>%mC2H5OH = 18,4/42,4.100 = 43%

  =>mCH3COOH = 0,4 . 60 = 24(g) =>%mCH3COOH = 24/42,4.100 = 57%

  .....................................

  Câu 2/a:

  PTPU:

  C2H6O + 3O2 -> 3CO2 + 3H2O

  (điều kiện nhiệt độ)

  nC2H6O = 9,2/46 = 0,2(mol)

  +theo PT: O2 = 3nC2H6O = 0,6(mol)

  =>V(O2) = 0,6 . 22,4 = 13,44(l)

  =>V(không khí) = 13,44/20.100 = 67,2(l)

  ..................................

  bởi Nguyễn Nga 18/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>