ADMICRO
UREKA

Chứng tỏ A, B kết tủa hết khi cho 12g Mg vào 1 lít ASO4 1M và BSO4 1M?

Cho 12g Mg vào 1 lít dd ASO4 và BSO4 có cùng nồng độ mol = 1M (biết Mg đứng trước A; A đứng trước B trong dãy HĐHH).

a. Chứng tỏ rằng A,B kết tủa hết.

b. Biết rằng phản ứng cho ra chất rắn C có khối lượng 19,2g và khi cho C tác dụng H2SO4 loãng dư thì còn lại 1 kim loại không tan có khối lượng 6,4g. Xác định 2 kim loại A,B.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • a) Ta có : nMg= \(\dfrac{12}{24}=0,5mol\)

  n ASO4= n BSO4 =0,1.1=0,1 mol

  Trong dãy hoạt động hóa học A đứng trước B

  mà nBSO4< nMg\(\Rightarrow\)Mg dư , BSO4 hết

  \(\Rightarrow\)Bkết tủa

  nASO4 < nMg \(\Rightarrow\) Mgdư , ASO4 hết

  \(\Rightarrow\)A kết tủa

  b)ptpứ :

  Mg + BSO4 \(\rightarrow\) MgSO4 + B \(\downarrow\)

  0,1 mol :0,1mol: 0,1mol : 0,1 mol

  Mg + ASO4 \(\rightarrow\) MgSO4 + A \(\downarrow\)

  0,1mol :0,1mol :0,1mol : 0,1mol

  nMg dư = 0,5 - 0,1 -0,1 =0,3 mol

  ta có : mA + mB + mMg dư =mC

  \(\Leftrightarrow\) 0,1. MA +0,1. MB +0,3.24 =19,2

  <=> 0,1.( MA + MB ) +7,2=19,2

  <=> MA + MB = 120 (1)

  vì trong dãy hoạt động hóa học A đứng trước B

  \(\Rightarrow\) chất rắn không tan là B

  \(\Rightarrow\) nB =0,1 mol

  \(\Rightarrow\) MB = \(\dfrac{6,4}{0,1}=64\)

  \(\Rightarrow\) B là Cu

  thay MB =64 vào (1) ta có :

  MA +64 =120

  \(\Rightarrow\) MA = 56 \(\Rightarrow\) A là Fe

    bởi Lê Thùy Linh 18/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF