AMBIENT

Cho từ từ dung dịch chứa 0,35 mol HCl vào dung dịch chứa 0,2 mol Na2CO3 thu được bao nhiêu ml khí CO2 thoát ra?

bởi Dương Minh Tuấn 25/04/2019

a)Cho từ từ dung dịch chứa 0,2 mol Na2CO3 vào dung dịch chứa 0,35 mol HCl thì thu được bao nhiêu ml khí CO2 thoát ra?

b)Cho từ từ dung dịch chứa 0,35 mol HCl vào dung dịch chứa 0,2 mol Na2CO3 thu được bao nhiêu ml khí CO2 thoát ra?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a) Pt: \(Na_2CO_3+2HCl\rightarrow2NaCl+CO_2\uparrow+H_2O\)

  0,2mol 0,35mol ---------------> 0,175

  Lập tỉ số: \(n_{Na_2CO_3}:n_{HCl}=0,2>0,175\)

  => Na2CO3 dư, HCl hết

  \(V_{CO_2}=0,175.22,4=3,92\left(l\right)\)

  b)

  Pt: \(Na_2CO_3+HCl\rightarrow NaHCO_3+NaCl\)

  0,2mol 0,35mol

  Lập tỉ số: \(n_{Na_2CO_3}:n_{HCl}=0,2< 0,35\)

  => Na2CO3 hết, HCl dư

  \(n_{HCl\left(dư\right)}=0,35-0,2=0,15\left(mol\right)\)

  \(HCl+NaHCO_3\rightarrow NaCl+CO_2\uparrow+H_2O\)

  0,15mol -------------------------> 0,15mol

  \(V_{CO_2}=0,15.22,4=3,36\left(l\right)\)

  bởi Nguyen Ngoc 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>