YOMEDIA

Cho hh trên tác dụng hết vs dd HCl thu được 2 muối có tỉ lệ mol là bao nhiêu?

bởi Nguyễn Lê Thảo Trang 20/04/2019

1.khử hoàn toàn 4g hh 2 oxit là CuO và PbO bằng khí CO ở nhiệt độ cao. Khí sinh ra sau phản ứng đc dẫn vào bình đựng dd Ca(OH)2 thu đc 10g kết tủa. Khối lượng Cu và Pb là bn?

2.cho 1 lượng hh CuO và Fe2O3 có tỉ lệ mol tướng ứng là 2:1. Cho hh trên tác dụng hết vs dd HCl thu ddc 2 muối có tỉ lệ mol là bn?

3.Cho a (g) hh CuO và Fe2O3 tác dụng vừa đủ vs 100ml dd HCl 1M thu đc 2 muối có tỉ lệ mol là 1:1. Gía trị cả a là bn?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 3) Gọi x, y lần lượt là số mol CuO và Fe2O3 có trong hỗn hợp ban đầu, ta có các PTHH :
  CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O
  x.........2x.......x mol
  Fe2O3 + 6HCl = 2FeCl3 + 3H2O
  y............6y........2y mol

  Theo đề, tỉ lệ nCuCl2/nFeCl3 = 1/1 => x/2y = 1/1 => x = 2y => x - 2y = 0 (1)
  mCuO + mFe2O3 = 3,2g => 80x + 160y = 3,2 (2)

  Từ (1)(2), giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn số ta được :
  x = 0,02 và y = 0,01

  Theo các phương trình phản ứng, ta có nHCl = 2x + 6y = 2.0,02 + 6.0,01 = 0,1 mol
  => CMHCl = 0,1/0,1 = 1M

  mCuO = 0,02.80 = 1,6g => %mCuO = %mFe2O3 = 1,6/3,2 = 50%

  bởi Nguyễn Tuyết Anh 20/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>