ON
ADMICRO
VIDEO

Cho các chất \(CaO,{\text{ }}CuO,{\text{ }}N{a_2}O,{\text{ }}S{O_3},{\text{ }}{H_2}O,{\text{ }}CO,{\text{ }}C{O_2},{\text{ }}{H_2}S{O_4},{\text{ }}NaOH,{\text{ }}MgC{l_2},{\text{ }}FeS{O_4}\). Hãy cho biết những chất nào tác dụng được với nhau từng đôi một. Viết các PTHH của các phản ứng xảy ra?

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Các PTHH của các phản ứng xảy ra:

  CaO + SO2 → CaSO3

  CaO + H2O → Ca(OH)2

  CaO + CO2 → CaCO3

  CaO + H2SO4 → CaSO4 + H2O

  CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

  CuO + CO → Cu + CO2

  CO2 + NaOH → NaHCO3

  H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

  2NaOH + MgCl2 → 2NaCl + Mg(OH)2

  2NaOH + FeSO4 → Na2SO4 + Fe(OH)2

    bởi Thùy Trang 25/01/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1