Cho biết những chất nào trong nhóm 1 tác dụng được với những chất nào trong nhóm 2?

bởi Trần Bảo Việt 11/06/2019

Có 2 nhóm chất :

nhóm 1 : BaO, CO2, FeO, CO, NO, SO3, Na2O, Li2O.

nhóm 2: H2SO4, NaOH, H2O CaO.

cho biết những chất nào trong nhóm 1 tác dụng được với những chất nào trong nhóm 2

Câu trả lời (1)

 • H2SO4: BaO, FeO, Na2O, LÌO

  NaOH:CO2, CO, NO, SO3

  H20: BáO, CO2, CÓ, NÓ, SO3

  CaO: CO2, CO, NO, SO3

  bởi Nguyễn Mỹ 11/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • thanh hằng

  Hoàn thành PTPU

  1. Ba(NO3)2 + ................................. --> ....................................

  2.Fe(NO3)3 + ................................. --> ....................................

  3.ZnCl2 + ................................. --> ....................................

  4. H2SO4 + ................................. --> ....................................

  5.NaCO3 + ................................. --> ....................................

  6.NaHCO3 + ................................. --> ....................................

  7.BaCl2 + ................................. --> ....................................

  8.AgNO3 + ................................. --> ....................................

  9.CaCl2 + ................................. --> ....................................

  10.BaCl2 + .................................... --> BaCO3

  11.BaS + ................................. --> ....................................

  12. BaSO3 + ................................. --> ....................................

  13. Ba(HCO3)2 + ................................. --> ....................................

 • Nguyễn Lê Tín

  Phân Loại Oxít, Axít, Bazơ, Muối và gọi tên các hợp chất đó :

  P2O5, SO3, KClO3, Ba(OH)2, HBr, Al(NO3)3, NaOH, H3PO4, CO2, HCl, FeCl2, Fe3O4

 • Bảo Lộc

  1) cho các chất Cao ,K2O , P2O5 ,Fe2O3 ,BaO ,N2O5 , CO chất nào:

  a) tác dụng với H2O

  b) tác dụng với H2 SO4

  c) tác dụng với KOH

  viết các PTHH

 • Nguyễn Anh Hưng

  1. Cho bốn chất: NaCl, H2O, MnO2, H2SO4 và những thiết bị cần thiết. Hãy nêu hai phương pháp điều chế Cl2 và viết các phương trình hóa học.

  2. Từ quặng apatit (thành phần chính là Ca3(PO4)2) và H2SO4 đặc, hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng điều chế supephotphat đơn và supephotphat kép.

  3. Hãy nêu phương pháp loại bỏ khí có lẫn trong khí khác và viết các phương trình hóa học minh họa: a. CO có lẫn trong CO2. b. SO2 có lẫn trong C2H4. c. SO3 có lẫn trong SO2. d. SO2 có lẫn trong CO2.

  4. Cho biết độ tan của chất A trong nước ở 100C là 15 gam còn ở 900C là 50 gam. Hỏi khi làm lạnh 600 gam dung dịch bão hòa A ở 900C xuống 100C thì có bao nhiêu gam chất rắn A thoát ra.

 • Lê Nhật Minh

  cho 19,3g hỗn hợp gồm MgO và Al2O3 vào dd axit HCl 2M vừa đủ. khô cạn dd sau phản ứng thu được 49,55g muối.

  a) tính số g mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu

  b) tính thể tích dd axit đã dùng

  c)lấy 14,475g hỗn hợp trên hòa tan trong dd NaOH 10%. tính số dd NaOH cần dùng

 • Anh Trần

  Có 3 lọ mất nhãn đựng các khí sau: O2, N2, CO2. Nêu phương pháp hóa học để nhận biết các khí trong mỗi lọ.

 • Tran Chau

  Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất rắn riêng biệt sau: NaOH, KNO3, CaCO3, MgO, P2O5, BaSO4.

 • hai trieu

  Có 4 dung dịch mất nhãn: Na2CO3,NaCl,KHSO4,Ba(OH)2. Không dùng thêm thuốc thử nào khác hãy nhận biết từng dung dịch trên.

 • Mai Anh

  cho 2,3g Na tan hết trong 47,8ml nước thu được dung dich NAOH và có khí H2 thoát ra

  Tính nồng độ phần trăm của dung dịch NAOH

 • Lê Nhật Minh

  Trung hòa 20ml dung dịch H2SO4 1M bằng dung dịch NaOH 20 phần trăm.

  a)Tính số gam dung dịch NaOH phải dùng .

  b)Thay dung dịch NaOH bằng dung dịch KOH 5,6 phần trăm (D=1,045 g/ml).Tính thể tích dung dịch KOH cần dùng để trung hòa dung dịch H2SO4 đã cho.