AMBIENT

Cho biết dd NaCl đã dùng bão hòa hay chưa?

bởi Phạm Phú Lộc Nữ 03/06/2019

Cho 250g dd NaCl tác dụng với lượng vừa đủ dd AgNO3 thu được 129,15g kết tủa (trong đk 25°C). Cho biết dd NaCl đã dùng bão hòa hay chưa? Biết rằng độ tan của NaCl là 36g ở 25°C.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • \(C\%NaCl\left(25^oC\right)=\dfrac{S\cdot100\%}{S+100}=\dfrac{36\cdot100}{36+100}\approx26,47\left(\%\right)\left(1\right)\\n_{AgCl}=\dfrac{129,15}{143,5}=0,9\left(mol\right)\\ AgNO_3+NaCl\rightarrow NaNO_3+AgCl \)

    Theo PTHH: \(n_{NaCl}=0,9\left(mol\right)\\ \Rightarrow C\%NaCl=\dfrac{0,9\cdot36,5\cdot100\%}{250}=13,14\%\)

    Từ đó suy ra dung dịch NaCl đã dùng chưa bão hòa

    bởi Phan minh Chuẩn 03/06/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>