ON
ADMICRO
VIDEO

Cho 500ml dd A chứa AlCl3 1M và FeCl3 1M. Cần cho tối thiểu bao nhiêu ml NaOH 2M vào dd A để có kết tủa cực đại?

Cho 500ml dd A chứa AlCl3 1M và FeCl3 1M. Cần cho tối thiểu bao nhiêu ml NaOH 2M vào dd A để

a) Có kết tủa cực đại

b) Có kết tủa cực tiểu

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • - Kết tủa cực đại tức là phản ứng của NaOH với 2 muối trên vừa đủ tạo ra 2 kết tủa Al(OH)3 và Fe(OH)3:

  AlCl3+3NaOH\(\rightarrow\)Al(OH)3+3NaCl

  FeCl3+3NaOH\(\rightarrow\)Fe(OH)3+3NaCl

  \(n_{NaOH}=0,5.3+0,5.3=3mol\)

  \(V_{NaOH}=\dfrac{3}{2}=1,5\left(l\right)\)

  - Kết tủa cực tiểu là chỉ có Fe(OH)3 còn Al(OH)3 sịnh ra bị NaOH hòa tan hết.

  AlCl3+3NaOH\(\rightarrow\)Al(OH)3+3NaCl

  FeCl3+3NaOH\(\rightarrow\)Fe(OH)3+3NaCl

  Al(OH)3+NaOH\(\rightarrow\)NaAlO2+H2O

  \(n_{NaOH}=0,5.3+0,5.3+\)​0,5=3,5mol

  \(V_{NaOH}=\dfrac{3,5}{2}=1,75\left(l\right)\)

    bởi Kiều Trịnh Phúc Tấn 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1