YOMEDIA

Cho 500ml dd A chứa AlCl3 1M và FeCl3 1M. Cần cho tối thiểu bao nhiêu ml NaOH 2M vào dd A để có kết tủa cực đại?

bởi bach dang 02/06/2019

Cho 500ml dd A chứa AlCl3 1M và FeCl3 1M. Cần cho tối thiểu bao nhiêu ml NaOH 2M vào dd A để

a) Có kết tủa cực đại

b) Có kết tủa cực tiểu

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • - Kết tủa cực đại tức là phản ứng của NaOH với 2 muối trên vừa đủ tạo ra 2 kết tủa Al(OH)3 và Fe(OH)3:

  AlCl3+3NaOH\(\rightarrow\)Al(OH)3+3NaCl

  FeCl3+3NaOH\(\rightarrow\)Fe(OH)3+3NaCl

  \(n_{NaOH}=0,5.3+0,5.3=3mol\)

  \(V_{NaOH}=\dfrac{3}{2}=1,5\left(l\right)\)

  - Kết tủa cực tiểu là chỉ có Fe(OH)3 còn Al(OH)3 sịnh ra bị NaOH hòa tan hết.

  AlCl3+3NaOH\(\rightarrow\)Al(OH)3+3NaCl

  FeCl3+3NaOH\(\rightarrow\)Fe(OH)3+3NaCl

  Al(OH)3+NaOH\(\rightarrow\)NaAlO2+H2O

  \(n_{NaOH}=0,5.3+0,5.3+\)​0,5=3,5mol

  \(V_{NaOH}=\dfrac{3,5}{2}=1,75\left(l\right)\)

  bởi Kiều Trịnh Phúc Tấn 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA