ADMICRO
UREKA

Chỉ dùng một hóa chất nêu phương pháp hóa học nhận biết BaCl2, Na2SO4

Chỉ dùng một hóa chất nêu phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch không màu sau: \(BaCl_{2,}Ba\left(OH\right)_{2,}NaSO_{4,}NaOH\)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • -trích mỗi lọ ra 1 ít để làm mẫu thử và đánh số thứ tự.

  -cho quỳ tím vào 4 mẫu thử:

  +mẫu thử làm quỳ tím chuyển xanh là:Ba(OH)2,NaOH.(nhóm 1).

  +mẫu thử khống làm quỳ tím đổi màu là:BaCl2,NaSO4.(nhóm 2).

  -nhận biết nhóm 1:

  choNaSO4 vào 2 mẫu thử trên:

  +mẫu thử tạo kết tủa là:Ba(OH)2.

  +mẫu thử không xảy ra phản ứng là:NaOH.

  -nhận biết nhóm 2:

  -cho Na2CO3 vào 2 mẫu thử trên:

  -mẫu thử nào có kết tủa là:BaCl2.

  mẫu thử không xảy ra phản ứng là:NaSO4.

  PTHH:Ba(OH)2+NaSO4->BaSO4+2NaOH.

  BaCl2+Na2CO3->BaCO3+2NaCl.

    bởi Phạm Huy Hiệu 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF