AMBIENT

Cần hòa tan 9.92 Na2o vào bao nhiêu g nước để được dd có nồng độ 20%

bởi Thùy Trang 03/06/2019

cần hòa tan 9.92 Na2o vào bao nhiêu g nước để được dd có nồng độ 20%

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • C% = \(\dfrac{mct}{mdd}\times100\%\)

  ⇒ 20% = \(\dfrac{9,92}{mddNaOH}\times100\%\)

  ⇒mddNaOH = 9,92/20% = 49,6

  ta có: mdd = mdm + mct

  ⇒ mdm = mH2O = 49,6 - 9,92= 39,68g

  Vậy để được ddNaOH có C%= 20% thì cần hoà tan 9,92g Na2O và 39,68g H2O

  bởi Lưu Minh Hoàng 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>