Cần dùng bao nhiêu tấn quặng trên để sản xuất 1 tấn gang chứa 4% C?

bởi Mai Đào 15/04/2019

6. người ta dùng quặng hêmatic để luyện gang để xác định hàm lượng fe2o3 trong loại quặng này người ta cho 1 luồng khí CO đi qua ống sứ đựng 200g quặng đốt nóng đỏ sau phản ứng lấy chất rắn còn lại trong ống đem hòa tan vào dung dịch h2so4 loãng thu được 22,4l h2 ở đkc

a) xác định hàm lượng fe2o3 trong loại hêmatic này

b) nếu dùng 300 tấn quặng hêmatic trên để luyện gang. hãy tính khối lượng gang thu được biết loại gang này chứa 95% g fe và hiệu suất của quá trình sản xuất phản ứng là 90%

c) cần dùng bao nhiêu tấn quặng trên để sản xuất 1 tấn gang chứa 4% C ( các tạp chất khác không đáng kể )

Câu trả lời (1)

 • P/s : Tham khảo (làm a và b thui)

  Fe2O3 + 3CO --> 2Fe + 3CO2 \(\uparrow\left(1\right)\)

  x (mol) 2x (mol)

  Từ (1,2) và bài cho ta có :

  nH2 = 2x = 22,4 : 22,4 = 1 (mol)

  nFeO3 = x = \(\dfrac{1}{2}\) = 0,5 (mol)

  mFeO3 = 0,5 x 160 = 80 (gam)

  Vậy hàm lượng Fe2O3 trong lại quặng hematit này :

  \(\%m_{FeO3}=\left(80.100\right):200=40\%\)

  Khối lượng Fe2O3 trong quặng là :

  \(\left(300.40\right):100=120\)(tấn)

  Khối lượng Fe2O3 tham gia phản ứng :

  \(\left(120.96\right):100=115,2\)(tấn)

  PTHH của phản ứng luyện gang :

  Fe2O3 + 3CO \(\rightarrow Fe_2+3CO_2\uparrow\left(3\right)\)

  160(tấn) ; 112(tấn)

  115,2(tấn) ; m(tấn)

  \(\Rightarrow m=\left(115,2.112\right):160=80,64\)(tấn)

  Lượng sắt này hòa tan một số phụ gia (C,Si,P,S,...) tạo ra gang. Đề cho khối lượng sắt này là \(90\%\) gang

  Vậy khối lượng gang thu được là :

  \(\left(80,64.100\right):90=89,6\)(tấn)

  Đs :...

  bởi Nguyễn Anh 15/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan