Cần dùng bao nhiêu gam dung dịch NaOH để trung hòa vừa đủ 200g dung dịch HCL 7,3%?

bởi Nguyễn Trà Long 24/04/2019

1.Hòa tan 16g CuO vào 300g dung dịch HCL 7,3% thu được dung dịch A . Tính C% các chất tan trong dung dịch A

2.Cần dùng bao nhiêu gam dung dịch NaOH để trung hòa vừa đủ 200g dung dịch HCL 7,3% . Tính C% muối

Câu trả lời (1)

 • 1.

  CuO + 2HCl \(\rightarrow\)CuCl2 + H2O

  nCuO=\(\dfrac{16}{80}=0,2\left(mol\right)\)

  mHCl=\(300.\dfrac{7,3}{100}=21,9\left(g\right)\)

  nHCl=\(\dfrac{21,9}{36,5}=0,6\left(mol\right)\)

  Vì 0,4<0,6 nên HCl dư 0,2(mol)

  mHCl dư=0,2.36,5=7,3(g)

  Theo PTHH ta có:

  nCuO=nCuCl2=0,2(mol)

  mCuCl2=0,2.135=27(g)

  C% dd HCl=\(\dfrac{7,3}{300+16}.100\%=2,3\%\)

  C% dd CuCl2 =\(\dfrac{27}{300+16}.100\%=8,54\%\)

  bởi Nguyễn Thi Anh 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan