ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Cần điều chế 1,12 lít khí oxi, hãy tính khối lượng mỗi chất cần dùng

Trong phòng thí nghiệm có thể dùng muối KClO3 hoặc KNO3 để điều chế khí oxi bằng phản ứng phân hủy.

a) Viết các phương trình hóa học xảy ra đối với mỗi chất.

b) Nếu dùng 0,1 mol mỗi chất thì thể tích oxi thu được có khác nhau không? Hãy tính thể tích khí oxi thu được.

c) Cần điều chế 1,12 lít khí oxi, hãy tính khối lượng mỗi chất cần dùng. Các thể tích khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a) Các phương trình phản ứng phân hủy:

  2KNO3 → 2KNO2 + O2 ↑ (1)

  2KClO3 → 2KCl + 3O2 ↑ (2)

  b) Theo phương trình (1) và (2): số mol hai muối tham gia phản ứng nhu nhau (0,1 mol), nhưng số mol oxi sinh ra không như nhau.

  Theo phương trình (1): nO2 = 1/2 nKNO3 = 0,05 mol

  VO2 = 1,12 lít

  Theo phương trình (2): nO2 = 3/2 nKClO3 = 0,15 mol

  VO2 = 0,15 .22,4 = 3,36 lít.

  c) nO2 = 1,12 /22,4 =0,05 mol;

  MKNO3 = 101; MKClO3 = 122,5

  2KNO3 → 2KNO2 + O2

  2KClO3 → 2KCl + 3O2

  nKNO3 = 0,05 . 2 = 0,1 mol.

  mKNO3 cần dùng = 0,1 x 101 = 10,1g

  mKClO3 cần dùng = 2 x 0,05 /3 x 122,5 = 4,08g.

    bởi Nguyễn Hoàng Oanh 12/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1