ON
YOMEDIA
VIDEO

Cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0.2M để trung hòa 50 ml dung dịch X?

Dung dịch X chứ hỗn hợp HCl vs H2SO4 lấy 50 ml dung dịch X tác dụng với AgNO3(dư) thấy tạo thành 2,87 gam kết tủa và cũng lấy lượng thể tích X trên cho tác dụng với BaCl2 dư thấy tạo thành 4,66 gam kết tủa

a, tính nồng độ mol của mỗi axit trong dung dịch X?

b, Cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0.2M để trung hòa 50 ml dung dịch X.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a. HCl + AgNO3 --> AgCl + HNO3;

  0,02--------------------0,02 (mol);

  H2SO4 + BaCl2---> BaSO4 + 2HCl;

  0,02-----------------------0,02 (mol);

  ta có: nAgCl= 2,87/143,5= 0,02(mol); nBaSO4= 4,66/233=0,02(mol);

  => nHCl= 0,02(mol); nBaSO4=0,02 (mol)

  CM HCl= CM BaSO4= 0,02/0,05=0,4M

  b. HCl + NaOH --> NaCl + H2O;

  0,02--------0,02 (mol);

  H2SO4 + 2NaOH --> Na2SO4 +2 H2O;

  0,02----------0,04 (mol);

  ta có: nNaOH cần = 0,02+0,04=0,06 (mol);

  => VNaOH cần = 0,06/0,2=0,3(l) = 300ml

    bởi võ thị tuyết trinh 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1