AMBIENT

Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết NaOh, NaCl, AlCl3, FeCl2,MgCl2

bởi Thùy Trang 29/04/2019

Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch sau

1. NaOh, NaCl, AlCl3, FeCl2,MgCl2(chỉ dung phenolphtalein)

2. NaCl, Na2SO4, BaCl2, H2SO4(chỉ dùng 1 thuốc thử)

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 1. Lấy các mẫu thử để làm thí nghiệm

  - Cho phenolphtalein vào lần lượt các mẫu thử.

  + Mẫu thử nào làm phenolphtalein hóa đỏ là dd NaOH. (Nhóm 1)

  + Mẫu thử nào không làm đổi màu dd phelnophtalein là dd NaCl, AlCl3, FeCL2, MgCl2. (Nhóm 2)

  - Cho dd NaOH ở nhóm 1 lần lượt vào các dd ở nhóm 2.

  + Mẫu thử nào xuất hiện kết tủa màu trắng keo sau đó tan dần trong kiềm là dd AlCl3.

  3NaOH + AlCl3 \(\rightarrow\) 3NaCl + Al(OH)3\(\downarrow\)

  Al(OH)3 + NaOH \(\rightarrow\) NaAlO2 + 2H2O

  + Mẫu thử nào xuất hiện kết tủa trắng hơi xanh sau đó hóa đỏ nâu ngoài không khí là FeCl2 do có phản ứng:

  2NaOH + FeCl2 \(\rightarrow\) 2NaCl + Fe(OH)2 \(\downarrow\)

  4Fe(OH)2 + O2 \(\underrightarrow{t^o}\) 2Fe2O3 + 4H2O

  + Mẫu thử nào xuất hiện kết tủa màu trắng là MgCl2

  2NaOH + MgCl2 \(\rightarrow\) 2NaCl + Mg(OH)2\(\downarrow\)

  Suy ra chất còn lại là NaCl.

  2. - Lấy các mẫu thử để làm thí nghiệm

  - Cho quỳ tím vào lần lượt các mẫu thử.

  + Mẫu thử nào làm quỳ tím hóa đỏ là dd H2SO4. (Nhóm 1)

  + Mẫu thử nào không làm quỳ tím đổi màu là dd NaCl, Na2SO4, BaCl2. (Nhóm 2)

  - Cho H2SO4 ở nhóm 1 vào lần lượt các mẫu thử ở nhóm 2.

  + Mẫu thử nào tạo kết tủa màu trắng là BaCl2.

  + Mẫu thử nào tạo dung dịch không màu trong suốt là NaCl

  H2SO4 + BaCl2 \(\rightarrow\) BaSO4\(\downarrow\) + 2HCl

  H2SO4 + 2NaCl \(\rightarrow\) Na2SO4 + 2HCl

  Suy ra chất còn lại Na2SO4.

  Chúc bn hok tốt nhé! thanghoa

  bởi Nguyễn Thu Phương 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>