Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết NaOH, KNO3, CaCO3, MgO, P2O5, BaSO4.

bởi Tran Chau 11/06/2019

Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất rắn riêng biệt sau: NaOH, KNO3, CaCO3, MgO, P2O5, BaSO4.

Câu trả lời (1)

 • - Hoà tan các mẫu thử vào nước, ta chia thành hai nhóm:
  + Nhóm 1 tan: NaOH, KNO3, P2O5
  + Nhóm 2 không tan: CaCO3, MgO, BaSO4
  - Dùng quì tím thử các dung dịch ở nhóm 1: dung dịch làm quì tím hoá xanh là NaOH,
  dung dịch làm quì tím hoá đỏ là H3PO4  chất ban đầu là P2O5, dung dịch không làm đổi màu
  quì tím là KNO3.
  - Cho các mẫu thử ở nhóm 2 tác dụng với dung dịch HCl, mẫu thử có sủi bọt khí là
  CaCO3 , mẫu thử tan tạo dung dịch trong suốt là MgO, mẫu thử không phản ứng là BaSO4.
  P2O5 + 3H2O -> 2H3PO4
  CaCO3 + 2HCl -> CaCl2 + CO2\(\uparrow\) + H2O
  MgO + 2HCl -> MgCl2 + H2O

  bởi Huỳnh Thắng 11/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan