ON
YOMEDIA
VIDEO

Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết AlCl3 và NaOH?

Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch riêng biệt trong các trường hợp sau :

a. dd AlCl3 và dd NaOH (không dùng thêm hóa chất)

b. dd NaOH 0,1M và dd Ba(OH)2 0,1M ( chỉ dùng thêm HCl, ống đong và phenolphtalein ).

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • b;

  đong dd HCl sao cho số mol HCl trong đó là 0,1mol

  NaOH + HCl -> NaCl + H2O

  Ba(OH)2 + 2 HCl -> BaCl2 + 2H2O

  Theo PTHH ta thấy Ba(OH)2 dư 0,05 mol;còn NaOH hết

  Cho P.P vào 2 dd trên nếu thấy P.P hóa đỏ thì đso là Ba(OH)2,còn lại NaOH tấc dụng với HCl vừa đủ nên ko làm đổi màu

    bởi Cao diệu Ly 19/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1