ADMICRO
UREKA

Axit HCL tác dụng được với các chất nào?

cho các chất sau: CuO,Zn, Al(OH)3, Ag, KMnO4, PbS, MgCO3, AgNO3, MnO2, FeS. Axit HCL tác dụng được với các chất nào

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • CuO + 2HCl \(\rightarrow\) CuCl2 + H2O

  Zn + 2HCl \(\rightarrow\) ZnCl2 + H2

  Al(OH)3 + 3HCl \(\rightarrow\) AlCl3 + 3H2O

  2KMnO4 + 16HCl \(\underrightarrow{t^o}\) 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

  PbS + 2HCl \(\rightarrow\) PbCl2 + H2S

  MgCO3 + 2HCl \(\rightarrow\) MgCl2 + CO2 + H2O

  AgNO3 + HCl \(\rightarrow\) AgCl + HNO3

  MnO2 + 4HCl \(\underrightarrow{t^o}\) MnCl2 + Cl2 + 2H2O

  FeS + 2HCl \(\rightarrow\) FeCl2 + H2S

    bởi nguyen tran thuy duong 12/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON