Axit HCL tác dụng được với các chất nào?

bởi Nguyễn Sơn Ca 12/06/2019

cho các chất sau: CuO,Zn, Al(OH)3, Ag, KMnO4, PbS, MgCO3, AgNO3, MnO2, FeS. Axit HCL tác dụng được với các chất nào

Câu trả lời (1)

 • CuO + 2HCl \(\rightarrow\) CuCl2 + H2O

  Zn + 2HCl \(\rightarrow\) ZnCl2 + H2

  Al(OH)3 + 3HCl \(\rightarrow\) AlCl3 + 3H2O

  2KMnO4 + 16HCl \(\underrightarrow{t^o}\) 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

  PbS + 2HCl \(\rightarrow\) PbCl2 + H2S

  MgCO3 + 2HCl \(\rightarrow\) MgCl2 + CO2 + H2O

  AgNO3 + HCl \(\rightarrow\) AgCl + HNO3

  MnO2 + 4HCl \(\underrightarrow{t^o}\) MnCl2 + Cl2 + 2H2O

  FeS + 2HCl \(\rightarrow\) FeCl2 + H2S

  bởi nguyen tran thuy duong 12/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan