YOMEDIA

Thể tích dd HCl và H2SO4 là?

Các bạn ai giải bài này chưa? Hướng dẫn mình với. Please!

Cho 27,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn ở dạng bột tác dụng với khí oxi thu được là 38,5 gam hỗn hợp Y gồm các oxit. Để hòa tan hết Y cần vừa đủ V lít dung dịch gồm HCl 0,5M và H2SO4 0,15M. Giá trị của V là?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (3)

 
 
 
 • Bài này không giải kiểu đặt ẩn giải hệ truyền thống được đâu. 3 ẩn có 2 dữ kiện sao giải. Mình giải như này, bạn xem thử:

  \({n_{{H^ + }}} = {n_{HC1}} + 2{n_{{H_2}S{O_4}}}{\rm{ }} = 0,5V + 0,3{\rm{ }}V = 0,8V\) 

  \({n_O}_{trong{\rm{ }}oxit} = \frac{{(38,5 - 27,3)}}{{16}} = {\rm{ 0}},7mol\) 

  Bản chất của phản ứng là : 2H+ + O2- → H2O

  \({n_{{H^ + }}} = 2{n_{O{\rm{ }}trong{\rm{ }}oxit}} = 1,4{\rm{ }}mol = {\rm{0}},8V \Rightarrow V = 1,751it\)

    bởi thùy trang 22/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cho mình hỏi với. Sao mình biết chất tan gồm cái gì? Đề bài đâu có cho dữ kiện gì, số liệu gì đâu mà biết chất dư, chất hết để xét đâu. Đây này:

  Cho hỗn hợp X gồm Fe, Cu vào dung dịch HNO3 loãng, nóng thu được khí NO, dung dịch Y và còn lại chất rắn chưa tan Z. Cho Z tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thấy có khí thoát ra. Thành phần chất tan trong dung dịch Y là:

  A. Fe(NO3)2

  B. Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2

  C. Fe(NO3)3 và Fe(NO3)2

  D. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2

    bởi Bo Bo 23/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Những câu như vầy, mình suy luận, đặt các giả thiết và đi đến kết luận thôi bạn. Hơi phức tập, cụ thể như sau:

  Theo thứ tự phản ứng thì Fe phản ứng trước

  \(Fe + 4HN{O_3} \to Fe{(N{O_3})_3} + N{O^ \uparrow } + 2{H_2}O\)

  X + HNO3 loãng nóng -> Y + chất rắn Z không tan

  => Z có Cu và có thể có Fe(dư)

  Vì Z + H2SO4 loãng thấy có khí thoát => Z phải có Fe dư

  \(F{e_{(du)}} + 2Fe{(N{O_3})_3} \to 3Fe{(N{O_3})_2}\)

  => trong Y chỉ có Fe(NO3)2

    bởi thuy tien 23/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)