ON
YOMEDIA
VIDEO

Hỗn hợp A gồm ba peptit mạch hở X, Y, Z có tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 3 : 4. Thủy phân hoàn toàn m gam A thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 21,75 gam Glyxin và 16,02 gam Alanin. Biết số liên kết peptit trong phân tử X nhiều hơn trong Z và tổng số liên kết peptit trong ba phân tử X, Y, Z nhỏ hơn 17. Giá trị của m là:

A. 30,93

B. 31,29

C. 30,57

D. 30,21

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (5)

 
 
 
 • Ta có Gly : Ala = 29 : 18 → tổng số mắt xích của T là bội số của ( 29 + 18 )k = 47k

  ( với k là số nguyên dương)

  Tổng số liên kết peptit là 16 → k đạt max khi Z chứa 15 mắt xích ( ứng với 14 liên kết peptit) , Y chứa 2 mắt xích ( ứng với 1 liên kết peptit), X chứa 2 mắt xích (( ứng với 1 liên kết peptit)

  → 47k ≤ 2.2 + 2. 3 + 4. 15 → k ≤ 1,48 → k = 1

  Quy đổi 3 peptit X, Y, Z thành một peptit G chứa 47 mắt xích gồm 29 Gly và 18 Ala, đông thời giải phóng ra 8 phân tử H2O.

  Có nG = 0,29 : 29 = 0,01 mol

  2X + 3Y + 4Z → 29Gly-18Ala + 8H2O

  m=mG + mH2O = 0,01. (29. 75 + 18. 89-46.18) +0,08. 18 = 30,93 gam.
   

    bởi Lê Nhi 16/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • A

    bởi Nguyễn Hồng Thanh 05/08/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • A

    bởi Nguyễn Trí Hùng 05/08/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • A

    bởi Nguyễn Tấn Sang 07/08/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • A

    bởi Nguyễn Thị Hồng Ánh 08/08/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1