YOMEDIA
VIDEO

Đốt 17,88g hỗn hợp X gồm Al và Fe trong khí Cl2 thu được hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y vào nước dư, thu được dung dịch Z và 2,4 gam kim loại. Dung dịch Z tác dụng tối đa với 0,228 mol KMnO4 trong dung dịch H2SO4 (không tạo SO2). Phần trăm khối lượng Fe trong hỗn hợp là:

A. 72,91%

B. 64%

C. 66,67%

D. 69,8%

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (4)

 
 
 
 • Đặt x, y lần lượt là số mol của Fe và Al

  ⇒ 56a + 27b = 17,88

  Vì trước và sau chuỗi các phản ứng đều là khí Cl2

  ⇒ Ta quy đổi hỗn hợp muối thành Fe, Al và Cl2

  Bảo toàn electron ta có: ne cho = ne nhận

  ⇒3nFe phản ứng + 3nAl = 5nKMnO4 

  \( \to 3(a - \frac{{2,4}}{{56}}) + 3b = 1,14 \to \left\{ \begin{array}{l}
  a = 0,18 + \frac{{2,4}}{{56}}\\
  b = 0,2
  \end{array} \right.\)

  \(\% mFe = \frac{{0,18.56 + 2,4}}{{17,88}} = 69,8\% \) 

  ⇒ Đáp án D

    bởi Lê Tường Vy 14/07/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đốt 17,88g hỗn hợp X gồm Al và Fe trong khí Cl2 thu được hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y vào nước dư, thu được dung dịch Z và 2,4 gam kim loại. Dung dịch Z tác dụng tối đa với 0,228 mol KMnO4 trong dung dịch H2SO4 (không tạo SO2). Phần trăm khối lượng Fe trong hỗn hợp là:

  A. 72,91%

  B. 64%

  C. 66,67%

  D. 69,8%

    bởi Võ Quang Nhân . 23/07/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • D

    bởi Nguyễn Trí Hùng 05/08/2020
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • D

    bởi Nguyễn Thị Hồng Ánh 09/08/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1