ADMICRO
VIDEO

Chất X là este no, hai chức; Y là este tạo bởi glixerol và một axit cacboxylic đơn chức, không no chứa một liên kết C=C (X, Y đều mạch hở và không chứa nhóm chức khác). Đốt cháy hoàn toàn 17,02 gam hỗn hợp E chứa X, Y thu được 0,81 mol CO2. Mặt khác, đun nóng 0,12 mol E cần dùng vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 0,95M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp chứa ba muối có khối lượng m gam và hai ancol có cùng số nguyên tử cacbon. Giá trị của m là

A. 28,14 

B. 27,50   

C. 19,63   

D. 27,09

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Chọn D.

  Khi cho E tác dụng với NaOH thì:

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  {n_X} + {n_Y} = 0,12\\
  2{n_X} + 3{n_Y} = 0,285
  \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {n_X} = 0,075\\
  {n_Y} = 0,045
  \end{array} \right. \Rightarrow \frac{{{n_X}}}{{{n_Y}}} = \frac{5}{3}\)

  Khi đốt cháy E

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  {C_n}{H_{2n - 2}}{O_4}:5x\;mol\\
  {C_m}{H_{2m - 10}}{O_6}:3x\;mol
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  (14n + 62).5x + (14m + 86).3x = 17,02\\
  5xn + 3xm = 0,81
  \end{array} \right. \Rightarrow x = 0,01\)

  với m = 12 → n = 9 → X là CH3COO-C3H6-OOCC3H7 và Y là (C2H3COO)3C3H5

  Hỗn hợp muối gồm CH3COONa (0,075); C3H7COONa (0,075) và C2H3COONa (0,135)

  → m = 27,09 (g).

    bởi Bo Bo 18/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON