cacbohidrat

bởi Tố Như ngày 12/09/2017

Khối lượng xenlulozơ cần để sản suất 1 tấn xenlulozơ trinitrat là (hao hụt trong pư là10%)

A. 0,6061 tấn                B. 1,65 tấn             C. 0,491tấn                D. 0,6 tấn

Câu trả lời (3)

 • Hao hụt phản ứng là 10% có nghĩa là hiệu suất phản ứng là 100 - 10 = 90%

  Viết phương trình phản ứng:

  1/297 mol                                         ←     1/297 mol

  Khối lượng xenlulozo là: (1/297).162.(100/90) = 0,6061 tấn

  bởi Mai Trang ngày 12/09/2017
  Like (0)
 • cậu tính sai rồi, câu hỏi là tính xelulozo mà 

  bởi Tố Như ngày 18/09/2017
  Like (0)
 • Mình sửa lại rồi cậu. hic. sr mình có cái tật đọc lướt nên bị nhầm. huhu

  bởi Mai Trang ngày 18/09/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan

 • Hoá học 12

  bởi Phan-n Ngọc-C ngày 26/10/2017 |   1 Trả lời

  phân tử khố của saccarozo là bao nhiêu

 • Cho em hỏi bài tí xíu ạ

  Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X chứa glucozơ, fructozơ, saccarozơ, mantozơ cần dùng vừa đủ 37,632 lít khí O2 (đktc) thu được CO2 và H2O. Cho toàn bộ sản phẩm cháy qua dung dịch Ba(OH)2 dư thấy có m gam kết tủa xuất hiện. Giả trị của m là:

 • bai tap xenlulozo

  bởi Lưu Xuân Xuân ngày 17/08/2017 |   2 Trả lời

  1. thể tích axit nitric 63% cổ d =1.52g/mol cần để sản xuất 594g xenlulozo trinitrat nếu hiệu suất đạt 60% là bn

  a. 324ml    b.657,9ml       c1520ml       d. 219.3ml

 • Cho một số tính chất :

  (1) Có dạng sợi                                                    

  (2) Tan trong nước 

  (3) Phản ứng với axit nitric đặc có xúc tác               

  (4) Tham gia phản ứng tráng bạc

  (5) Bị thủy phân trong axit khi đun nóng

  Các tính chất của xenlulozơ là:

       A. (1), (3), (5)                  B. (2), (3), (4)                    C. (3), (4), (5)                    D. (1), (2), (4)

 • Lí thuyết Xenlulozơ

  bởi Bo Bo ngày 30/07/2017 |   1 Trả lời

  Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về xenlulozơ?

  A. Mỗi mắt xích C6H10O5 có ba nhóm OH tự do, nên xenlulozơ có công thức cấu tạo là [C6H7O2(OH)3]n.

  B. Xenlulozơ tác dụng được với HNO3 đặc trong H2SO4 đặc thu được xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng.

  C. Xenlulozơ được cấu tạo bởi các gốc b-glucozơ liên kết với nhau bằng liên kết b-1,4-glicozit.

  D. Phân tử xenlulozơ không phân nhánh mà xoắn lại thành hình lò xo.

 • Đốt cháy Cacbohidrat

  bởi Quynh Nhu ngày 29/07/2017 |   2 Trả lời

  Mod cho em hỏi câu đốt cháy cacbohidrat này nhé. Em cảm ơn ...^^

  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ và sacarozơ cần 2,52lít O2 (đktc), thu được 1,8 gam nước. Giá trị của m là

       A. 3,06                          B. 5,25                          C. 3,15                          D. 6,02