ON
YOMEDIA
VIDEO

Muốn điều chế 6,72 lít khí oxi ở đktc cần dùng bao nhiêu gam KClO3 ?

Bài 3: Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế oxi bằng cách nung nóng kali clorat: KCLO3 ----> KCL + O2 . Hãy hoàn thành PTHH và trả lời những câu hỏi sau:

a)Muốn điều chế 6,72 lít khí oxi ở đktc cần dùng bao nhiêu gam KCLO3 ??

b) Nếu có 2,4 mol KCLO3 tham gia phản ứng, sẽ thu được bao nhiêu mol chất rắn và chất khí ??

c) Nếu có 22,05g KCLO3 tham gia phản ứng, sẽ thu được bao nhiêu mol chất rắn và chất khí

d) Nếu có 26,82g KCL tạo thành, hãy tính khối lượng KCLO3 cần dùng và thể tích khí oxi sinh ra ở đktc

GIÚP MK VSkhocroi

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • PTHH :

  2KClO3 ------> 2KCl + 3O2

  a)

  6,72 lít khí O2 (đktc)

  => nO2 = 6,72 : 22,4 = 0,3 (mol)

  => nKClO3 (cần dùng) = 0,3 . 2 : 3 = 0,2 (mol)

  => mKClO3 (cần dùng) = 0,2 . (39 + 35,5 + 48) = 24,5 (g)

  b) Nếu có 2,4 mol KClO3 tham gia phản ứng

  Thì sẽ thu được 2,4 mol KCl (rắn) và 3,6 mol O2 (khí)

  c) Nếu có 22,05 g KClO3 tham gia phản ứng

  Thì nKClO3 PỨ = 0,18 (mol)

  => nKCl = 0,18 (mol)

  => nO2 = 0,27 (mol)

  d)

  Có 26,82 g KCl tạo thành

  => nKCl = 26,82 : (39 + 35,5) = 0,36 (mol)

  => nKClO3 PỨ = 0,36 (mol)

  => mKClO3 PỨ = 0,36 . (39 + 35,5 + 48) = 44,1 (g)

  Và nO2 = 0,36 . 3 : 2 = 0,54 (mol)

  => VO2 (đktc) = 0,54 . 22,4 = 12,096 (lít)

    bởi Nguyễn thị thanh Hoà 20/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1