làm cách nào để có thể tính được mật độ dân số của thế giới

bởi phương uyên uyên linh ngày 14/09/2017

Cách tính mật độ dân số

 

Câu trả lời (1)

  • Công thức tính: Mật độ dân số = dân số/ diện tích (Làm tròn kết quả về số nguyên)

    Ví dụ: Diện tích Việt Nam là: 330,991nghìn Km2; số dân: 85 triệu người 

    Mật độ dân số: 85 000 000 người / 330 991 KM2 = 256,8 người/Km2 = 257 người/KM2

    bởi Nguyễn Bảo Trâm ngày 18/09/2017
    Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan