ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Supply the correct form of verbs in brackets

1 , when he ( leave ) .............. for work last week

2 , what you ( do ) ...................yesterday ?

3 , we ( begin ) .............................. to learn english 3 years ago

4 , she ( be ) ............................... an engineer last week

5 , lan ( be not ) ............................ai home yesterday

6 , he ( wear ) ................................ the shirt last week

7 , they ( be ) .....................................here yesterday

8 , you ( go ) .................................. to school yesterday ?

9 , tam ( be ) at home last night ? - yes , he ( be )

10 , where he ( go ) .......................... yesterday ?

11 , I ( be ) .................................sick last night

12 , why you ( not come ) .............................. to class yesterday ?

13 , we ( be ) ................................ in the library yesterday ?

14 hoa ( buy ) .................................... a lot of things for her birthday party

 

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (2)

 
 
 
 • 1 , when did he ( leave ) leave for work last week

  2 , what did you ( do ) do yesterday ?

  3 , we ( begin ) began to learn english 3 years ago

  4 , she ( be ) was an engineer last week

  5 , lan ( be not ) was not at home yesterday

  6 , he ( wear ) wore the shirt last week

  7 , they ( be ) were here yesterday

  8 , Did you ( go ) go to school yesterday ?

  9 , Was Tam ( be ) at home last night ? - yes , he ( be ) was.

  10 , where did he ( go ) go yesterday ?

  11 , I ( be ) was sick last night

  12 , why didn't you ( not come ) come to class yesterday ?

  13 , Were we ( be ) in the library yesterday ?

  14 hoa ( buy ) bought a lot of things for her birthday party

    bởi Ngọc Hân 23/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1