ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Chọn Do you like hay Would you like sao cho phù hợp

1. A: Do you like / Would you like watching TV?

B: Yes, especially films and cartoons.

2. A: Do you like / Would you like a cartoon?

B: Yes, please. I’ll have an orange juice.

3. A: Do you like / Would you like parties?

B: I am afraid I don’t. I think they are noisy and there are usually too many people.

4. A: Do you like / Would you like our headmaster?

B: Yes, he is very nice.

5. A: Do you like / Would you like a game of chess?

B: Sorry, I am busy at the moment.

6. A: Do you like / Would you like going for a walk?

B: Yes, I often go walking in the early morning.

7. A: What Do you like / Would you like doing at the weekend?

B: I like to stay at home and relax. Sometimes I play tennis.

8. A: What Do you like / Would you like to do this evening?

B: Why don’t we go round and see a new film?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (2)

 
 
 
 • VIII/ Chän Do you like hay Would you like sao cho c©u hîp nghÜa.

  1. A: Do you like / Would you like watching TV?

  B: Yes, especially films and cartoons.

  2. A: Do you like / Would you like a cartoon?

  B: Yes, please. I’ll have an orange juice.

  3. A: Do you like / Would you like parties?

  B: I am afraid I don’t. I think they are noisy and there are usually too many people.

  4. A: Do you like / Would you like our headmaster?

  B: Yes, he is very nice.

  5. A: Do you like / Would you like a game of chess?

  B: Sorry, I am busy at the moment.

  6. A: Do you like / Would you like going for a walk?

  B: Yes, I often go walking in the early morning.

  7. A: What Do you like / Would you like doing at the weekend?

  B: I like to stay at home and relax. Sometimes I play tennis.

  8. A: What Do you like / Would you like to do this evening?

  B: Why don’t we go round and see a new film?

    bởi dang minh tuấn 30/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1