GDCD 9 Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân


Từ xa xưa, con người đã biết làm ra công cụ bằng đá tác động vào tự nhiên tạo ra của cải vật chất phục vụ cuộc sống. Dần dần khoa học và kĩ thuật được phát minh và phát triển, công cụ lao động được cải tiến và hiệu qua ngày càng cao. Có được thành qua đó chính là nhgờ con người biết sử dụng công cụ, và biết lao động. Vậy Quyền và nghĩa vụ của công dân trong lao động như thế nào? Mời các em cùng tìm hiểu bài học này. 

Tóm tắt bài

1. Lao động

  • Là hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội. Lao động là hoạt động chủ yếu, quan trọng nhất của con người là nhân tố quyết định sự tồn tại phát triển đất nước và nhân loại. 

2. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

  • Quyền lao động: Mọi công dân có quyền dùng sức lao động của mình để học nghề, tìm kiếm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp đem lại thu nhập cho bản thân, gia đình và xã hội.
  • Nghĩa vụ lao động: Mọi người có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình góp phần sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội duy trì và phát triển đất nước. 

3. Vai trò của nhà nước

  • Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh giải quyết việc làm cho người lao động. 
  • Khuyến khích tạo điều kiện cho các hoạt động tạo ra việc làm để thu hút lao động

4. Qui định của pháp luật 

  • Cấm trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc
  • Cấm sử dụng người dưới 18 tuổi làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với các chất độc hại.
  • Cấm lạm dụng cưỡng bức, ngược đãi người lao động. 

Lời kết

Qua bài học này các em cần nắm được các nội dung sau:

  • Những chính sách và những qui định trong việc thực hiện sử quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. Những qui định về việc sử dụng đối tượng lao động theo qui định của pháp luật.
  • Hiểu nội dung của hợp đồng lao động, trách nhiệm của mỗi bên khi tham gia kí hợp đồng lao động.

Ngoài ra, các em hãy tham khảo cách Giải bài tập GDCD 9 Bài 14​​​ ở cuối bài học và tham gia làm phần thi Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 14 ​có các câu hỏi để cũng cố kiến thức đã học.

Các em có thể tham khảo bài học tiếp theo: Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân

Được đề xuất cho bạn