GDCD 9 Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế


Hoc 247 xin giới thiệu đến các em học sinh bài Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế. Nội dung bài học giúp các em tìm hiểu về thế nào là kinh doanh là gì? Quyền tự do kinh doanh? Thuế và nghĩa vụ đóng thuế có vai trò và tác dụng như thế nào? Để làm rõ nội dung trên mời các em cùng tìm hiểu bài học sau. 

Tóm tắt bài

Điều 57, 80 Hiến Pháp 1992/46

 • Hiến pháp 1992 qui định quyền và nghĩa vụ gì của công dân? 
  • Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

1. Đặt vấn đề 

 • Hành vi của X thuộc lĩnh vực gì? Hành vi đó vi phạm là gì? 
  • Hành vi của X thuộc buôn bán - kinh doanh, vi phạm về sản xuất và buôn bán hàng giả. 
 • Em có nhận xét gì về các loại mức thuế của các mặt hàng nêu trên? Vì sao lại có hiện tượng đó? Các mức thuế đó có liên quan gì đến đời sống của nhân dân không? Vì sao?
  • Các mức thuế trên có sự chên lệch nhau (cao và thấp).
   • Mức thuế cao là nhằm để hạn chế các nghành kinh doanh các mặt hàng xa xỉ, không cần thiết đối với đời sống nhân dân.
    • Các mặt hàng xa xỉ: thuốc lá có hại, vàng mã (lãng phí, mê tín dị đoan), trang sức, ô tô, rượu bia…
   • Mức thuế thấp là nhằm để khuyến khích sản xuất, kinh doanh.
 • Những thông tin trên đã giúp em hiểu được những vấn đề gì?

  • Những qui điịnh của nhà nước về kinh doanh, thuế, trách nhiệm của công dân trong thực hiện quyền và nghĩa vụ kinh doanh, đóng thuế.

 • Qua phần thông tin trên đã giúp em học tập được gì?

  • Phải luôn nghiêm chỉnh chấp hành tốt những qui định của pháp luật…

  • Cùng nhau thảo luận, đại diện nhóm báo cáo, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

2. Nội dung bài học

a. Khái niệm

 • Kinh doanh là hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận.
 • Quyền tự do kinh doanh là quyền của công dân được tự lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và qui mô kinh doanh.

b. Nội dung các quyền và nghĩa vụ công dân trong kinh doanh

 • Được lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và quy mô kinh doanh.
 • Phải kê khai đúng số vốn, kinh doanh đúng ngành, mặt hàng ghi trong giấy phép
 • Không được kinh doanh những lĩnh vực mà nhà nước cấm như ma túy, mại dâm, thuốc nổ, vũ khí 

c. Thế nào là thuế và vai trò của thuế đối với việc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước

 • Thuế là một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp và ngân sách nhà nước để chi tiêu vào những công việc chung như: an ninh, quốc phòng, chi trả lương cho công chức, xây dựng trường học, bệnh viện, làm đường xá, cầu cống…
 • Một số loại thuế ở nước ta
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Thuế tiêu thụ đặc biệt
  • Thuế giá trị gia tăng
  • Thuế xuất nhập khẩu
  • Thuế thu nhập cá nhân
 • Vai trò của thuế:
  • Có tác dụng ổn định thị trường
  • Điều chỉnh cơ cấu kinh tế
  • Góp phần đảm bảo phát triển kinh tế theo định hướng của Nhà nước.

d. Nghĩa vụ đóng thuế của công dân 

 • Phải kê khai, đăng kí với cơ quan thuế
 • Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ sổ sách, kế toán
 • Đóng thuế đủ và đúng kì hạn. 

e. Trách nhiệm của công dân

 • Tuyên truyền vận động gia đình, bạn bè thực hiện tốt quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.
 • Sử dụng đúng đắng quyền tự do kinh doanh và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế, góp phần phát triển kinh tế đất nước, làm cho dân giàu nước, mạnh.
 • Đấu tranh chóng các hiện tượng tiêu cực trong kinh doanh và thuế.

Lời kết

Qua bài học này các em cần nắm được nội dung sau: 

 • Quyền tự do kinh thuế. Thuế nghĩa vụ đóng thuế.
 • Quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc đóng thuế. 

Ngoài ra, các em hãy tham khảo cách Giải bài tập GDCD 9 Bài 13​​ ở cuối bài học và tham gia làm phần thi Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 13​​ có các câu hỏi để cũng cố kiến thức đã học.

Các em có thể tham khảo bài học tiếp theo: Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

Được đề xuất cho bạn