ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Ở điều kiện thích hợp cacbon có thể phản ứng với các chất CuO, PbO, CO2. Vai trò của cacbon trong các phản ứng này là gì?

  • A. Chất oxi hóa.
  • B. Chất khử.  
  • C. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.
  • D. Không có vai trò gì.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  C là chất khử, khử Co thành C +4, + 2

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE